0976.389.199
Ai được hưởng lợi từ ISOCERT

Ai được hưởng lợi từ ISOCERT

Ai được hưởng lợi từ ISOCERT

ISOCERT luôn khẳng định chất lượng dịch vụ và kết quả đánh giá sự phù hợp được công nhận Quốc Tế, qua đó ISOCERT mang đến sự thịnh vượng, bền vững cho các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ của ISOCERT.

Kết quả đánh giá sự phù hợp của ISOCERT được thừa nhận rộng rãi giúp các doanh nghiệp trong chuỗi Cung - Ứng hội nhập quốc tế, qua đó các ngành góp phần cải tiến tiêu chuẩn đánh giá nhà cung cấp theo chuẩn mực Quốc Tế.

ISOCERT luôn hoạt động tuân thủ quy định của pháp luật, các yêu cầu của tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, thông lệ Quốc Tế
Tham gia vào việc đóng góp xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật khi được yêu cầu
Đóng góp vào sự nâng cao chất lượng hàng hóa của doanh nghiệp nhằm đưa sản phẩm sản xuất tại Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu và xuất khẩu, khẳng định vị thế sản phẩm của Việt Nam trên thị trường Quốc Tế, qua đó mang lại lợi ích Quốc Gia

ISOCERT khẳng định sự tin tưởng đối với người tiêu dùng khi các sản phẩm, hàng hóa được lưu thông trên thị trường, có kết quả đánh giá sự phù hợp của ISOCERT.

Mục tiêu của ISOCERT là đóng góp một phần cho việc xây dựng một xã hội đẹp tươi trong tương lai. Vì thế , ISOCERT luôn thể hiện trách nhiệm xã hội, trách nhiệm đối với cộng đồng từ người trực tiếp , gián tiếp thụ hưởng dịch vụ của ISOCERT

ISOCERT luôn xây dựng để trở thành đối tác tin cậy , hợp tác cùng phát triển dựa trên nguyên tắc hài hòa vì lợi ích của khách hàng và cộng đồng.

icon zalo
ajax-loader