0976.389.199
CaseStudy: Thành công áp dụng ISO 9001 tại công ty cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

CaseStudy: Thành công áp dụng ISO 9001 tại công ty cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Giao hàng tiết kiệm sử dụng Chứng nhận ISO 9001 để tăng hiệu quả trong kinh doanh và mang đến dịch vụ chất lượng cho khách hàng. Câu chuyện thành công của Công ty Cổ phần Giao hàng tiết kiệm khi đạt Chứng nhận Hệ thống Quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001.

ISOCERT đã đánh giá và cấp Chứng nhận ISO 9001 cho Giao hàng tiết kiệm. Dưới đây là câu chuyện thành công của khách hàng.

Dịch vụ liên quan

Bài viết liên quan

icon zalo
ajax-loader