Chứng nhận hợp chuẩn là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng.

Hợp chuẩn dược phẩm

Hợp chuẩn nồi hơi, thiết bị áp lực

Hợp chuẩn sản phẩm lập trình, phần mềm

Quy trình chứng nhận hợp chuẩn
Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !
icon messenger icon zalo