Chứng nhận hợp quy về an toàn đồ chơi trẻ em theo QCVN 3:2009/BKHCN

Chứng nhận hợp quy về an toàn đồ chơi trẻ em theo QCVN 3:2009/BKHCN

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT

Chứng nhận hợp quy về an toàn đồ chơi trẻ em quy định các yêu cầu đối với đồ chơi trẻ em nhằm giảm thiểu các mối nguy và rủi ro liên quan đến an toàn, sức khỏe của trẻ em, các phương pháp thử tương ứng, các nội dung quản lý đồ chơi trẻ em sản xuất trong nước, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường.

  Bình luận

Dịch vụ liên quan

icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader