Chứng nhận ISO 20121

Cung cấp cho các sự kiện của bạn những giấy chứng nhận tốt nhất với chứng nhận ISO 20121. Chứng minh rằng bạn hoạch định, quản lý và cung cấp các sự kiện một cách bền vững. Và gặt hái được những giải thưởng từ các mối liên hệ của các bên liên quan, giảm tác động môi trường và chi phí thấp hơn.

Ngày 20/06/2012, Tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) ban hành một tiêu chuẩn mới để hỗ trợ tổ chức các sự kiện bao gồm tất các lĩnh vực: Thể thao, kinh doanh, văn hóa, chính trị trong việc tích hợp tính bền vững với các hoạt động của nó. Đó là tiêu chuẩn ISO 20121:2012 - Hệ thống quản lý tổ chức sự kiện - Các yêu cầu hướng dẫn sử dụng, phù hợp với tất cả các sự kiện, từ lễ hội địa phương cho đến các sự kiện lớn như Thế vận hội Olympic.

1. Bối cảnh ra đời.

Mọi sự kiện, từ lễ hội làng, xã, địa phương cho đến những sự kiện thể thao có quy mô lớn như Thế vận hội Olympic đều có những tác động nhất định đối với về kinh tế, xã hội và môi trường. Nước, năng lượng, rác thải, an ninh, an toàn, chất thải khí các-bon trở thành mối quan tâm đặc biệt đối với các nhà tổ chức sự kiện thể thao. Một số sự kiện cũng đã gây quan ngại cho cả cộng đồng địa phương nơi các sự kiện thể thao diễn ra. 

Năm 2005, các tổ chức, doanh nghiệp tổ chức sự kiện đã nhận thức được sự cần thiết và tầm quan trọng của tính bền vững khi tổ chức các sự kiện thể thao. Ngay sau khi được quyền đăng cai Olympic, Ủy ban tổ chức Olympic London 2012 đã thành lập “Ban bền vững Olympic London” có chức năng chính là lập kế hoạch, triển khai, theo dõi các vấn đề có liên quan đến tính bền vững cho việc tổ chức kỳ Thế vận hội này. Ủy ban đã nêu vấn đề này với Viện Tiêu chuẩn Anh (BSI). Ý tưởng trên đã được BSI quan tâm và ủng hộ. Sau đó, BSI đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo và ban hành tiêu chuẩn BS 8901:2007 “Yêu cầu đối với hệ thống quản lý tính bền vững của các sự kiện”. Sau một thời gian xem xét, sửa đổi phiên bản thứ hai của BS 8901 đã được BSI công bố trong năm 2009.

BS 8901 đã được các nhà tổ chức sự kiện quốc tế đón nhận tích cực và được triển khai áp dụng rộng rãi trên thế giới. Ví dụ: Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hiệp quốc được cấp chứng nhận BS 8901 vào tháng 12/2009; Diễn đàn của Tập đoàn Microsoft tổ chức tại New Orleans, Louisiana được cấp chứng nhận BS 8901 vào tháng 3/2009...

Để đáp lại sự hưởng ứng áp dụng rộng rãi tiêu chuẩn BS 8901 của các nhà tổ chức sự kiện trên thế giới, tháng 5/2009 dự thảo Tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý tính bền vững cho hoạt động tổ chức sự kiện (Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 20121) đã được Cơ quan Tiêu chuẩn Anh (BSI) và Cơ quan Tiêu chuẩn Brazil (ABNT) đệ trình lên Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO. Đến ngày 20/06/2012, Tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) ban hành tiêu chuẩn ISO 20121:2012. 

2. Nội dung của tiêu chuẩn ISO 20121:2012

ISO 20121:2012 quy định các yêu cầu cho một sự kiện hệ thống quản lý bền vững cho bất kỳ loại của sự kiện hoặc hoạt động liên quan đến sự kiện, và cung cấp hướng dẫn phù hợp với những yêu cầu.

Tiêu chuẩn này  liên quan đến tất cả các thành viên của chuỗi cung ứng công nghiệp sự kiện, bao gồm các nhà  tổ chức, ban quản lý sự kiện, các đơn vị xây dựng, cung cấp suất ăn và nhà cung cấp hậu cần (logistics suppliers).

Các Hội nghị, các buổi hòa nhạc, sự kiện thể thao, triển lãm và lễ hội có thể ở phạm vi rộng của công chúng, cộng đồng địa phương, và mang lại lợi ích kinh tế. Tuy nhiên tổ chức một sự kiện cũng có thể tạo ra tác động  kinh tế tiêu cực, tác động môi trường và xã hội, chẳng hạn như  rác thải, tiêu thụ năng lượng và nhân chủng đối với cộng đồng địa phương.

 

 

ISO 20121 cung cấp khuôn khổ cho việc xác định các tác động xã hội, kinh tế và môi trường tiêu cực tiềm tàng của các sự kiện bằng cách loại bỏ hoặc giảm thiểu chúng, và tận dụng tác động tích cực thông qua kế hoạch cải tiến và quy trình.

ISO 20121:2012 đã được thiết kế để giải quyết vấn đề quản lý bền vững được cải thiện trong suốt chu trình quản lý toàn bộ sự kiện.

 ISO 20121:2012 đưa ra những yêu cầu về hệ thống quản lý nhằm giúp các nhà tổ chức sự kiện:

  • Tiếp tục thành công về mặt tài chính
  • Có trách nhiệm hơn đối với cộng đồng, xã hội
  • Giảm thiểu ô nhiễm môi trường

ISO 20121 đưa ra cách tiếp cận về các hệ thống quản lý để có thể làm cho các sự kiện bền vững hơn. Tiêu chuẩn này cung cấp phương pháp xác định rõ những tác động tiêu cực tiềm ẩn về xã hội, kinh tế và môi trường từ việc tổ chức sự kiện. Do đó, các nhà tổ chức có thể loại bỏ hoặc giảm thiểu những tác động tiêu cực thông qua việc hoạch định và các quá trình đã được cải tiến. Điều này cũng sẽ dẫn đến việc cải tiến những vấn đề mang tính bền vững quan trọng nhất như lựa chọn địa điểm tổ chức, giao thông, đi lại, tái chế hoặc sử dụng lại chất thải, rác thải, thực phẩm, khuyến khích lối sống lành mạnh và kỹ năng sáng tạo, dịch vụ kinh doanh, quản lý tốt hơn sự đa dạng sinh học của địa điểm tổ chức sự kiện; thu hút và tuyển chọn được một lực lượng lao động đa dạng và lành nghề, chuyên nghiệp. Đồng thời tiêu chuẩn này cũng giúp làm giảm chi phí, phát thải các bon và rác thải. ISO 20121 cũng đưa ra các hướng dẫn về trao đổi thông tin, lập kế hoạch thực hiện và kiểm soát; xác định và thuê mướn các đối tác; quản lý chuỗi cung ứng sản phẩm, dịch vụ, mua hàng và đánh giá, xem xét vấn đề liên quan. 

3. Ai áp dụng ISO 20121:2012?

ISO 20121:2012 được áp dụng cho bất kỳ tổ chức mong muốn:

- Thiết lập, thực hiện, duy trì và cải thiện một hệ thống sự kiện quản lý bền vững;

- Đảm bảo rằng nó phù hợp với công bố chính sách phát triển bền vững;

- Chứng tỏ sự phù hợp tự nguyện với ISO 20121:2012

Bởi, ISO 20121 áp dụng cho tất cả các sự kiện, mọi loại hình và quy mô của các nhà tổ chức, từ các nhà cung cấp thực phẩm, đồ uống, âm thanh, ánh sáng, an ninh, xây dựng, địa điểm tổ chức, trọng tài, sự kiện, truyền thông, báo chí, trang thiết bị phục vụ thi đấu, biểu diễn, hậu cần...

4. ISO 20121:2012 được áp dụng như thế nào?

Các nhà tổ chức sự kiện có thể chứng tỏ sự phù hợp của mình với ISO 20121 bằng một trong các cách sau:

  • Tự công bố phù hợp (bên thứ nhất);
  • Đánh giá của các bên có quyền lợi liên quan, ví dụ như khách hàng (bên thứ hai);
  • Đánh giá của một tổ chức độc lập là đơn vị chứng nhận (bên thứ ba).

Khi tổ chức sự kiện, nhà tổ chức quan tâm vấn đề sau: 

Trước khi diễn ra sự kiện

a) Hoạch định ngay từ đầu

Hoạch định ngay từ đầu là rất cần thiết cho việc đăng cai một sự kiện bền vững hơn. Điều quan trọng là phải xác định các khía cạnh bền vững chính yếu của sự kiện ngay từ khi bắt đầu.

b) Xác định các bên liên quan tham gia

Các bên liên quan thường là các nhà tài trợ, các đối tác, các nhà quản lý hoặc các chủ sở hữu nơi diễn ra sự kiện, các nhà cung cấp, dân cư địa phương, lực lượng lao động tiềm năng, các khách hàng/khán giả và/hoặc những người tham gia, các cơ quan pháp luật, các dịch vụ khẩn cấp, các dịch vụ an ninh và các tổ chức phi chính phủ có liên quan. Luôn sẵn có một danh sách các bên liên quan đến sự kiện để đảm bảo đã xác định được càng nhiều càng tốt tất cả các bên liên quan chính cần huy động.

c) Xác định các vấn đề và tác động tiềm ẩn

Có 10 vấn đề quan trọng sau:

1) Lựa chọn địa điểm tổ chức sự kiện và nơi ăn, ở;

2) Những tác động đến địa điểm và địa phương diễn ra sự kiện;

3) Giao thông và đi lại;

4) Nguồn cung ứng các sản phẩm và dịch vụ;

5) Y tế, an toàn và an ninh;

6) Tiêu thụ năng lượng;

7) Cung cấp thực phẩm;

8) Rác thải và dọn vệ sinh;

9) Truyền thông;

10) Quà tặng;

d) Xác định các mục tiêu, xây dựng kế hoạch hành động

Thiết lập các mục tiêu và xây dựng kế hoạch hành động phù hợp giúp cho các nhà tổ chức sự kiện càng dễ đạt được mục tiêu đề ra và làm cho sự kiện gia tăng thêm tính bền vững. Các mục tiêu phải được cụ thể hóa và mang tính khả thi về mặt thời gian, kinh phí cũng như nguồn lực.

đ) Thực hiện các hành động cụ thể và thu thập số liệu, kết quả

Trong quá trình diễn ra sự kiện

a) Đo lường kết quả

Ghi lại kết quả được thực hiện trong suốt quá trình diễn ra sự kiện để có thể đảm bảo rằng những mục tiêu đề ra đang đi đúng hướng.

b) Trao đổi thông tin về các kết quả thu thập được

Có thể thực hiện một số biện pháp sau:

- Cung cấp các số liệu và sự kiện trong các bài phát biểu, bản tin, biển báo, thông báo trên màn hình;

- Xuất bản các ấn phẩm báo chí hoặc các tình huống nghiên cứu về tính bền vững;

- Lồng ghép các thông điệp phát triển bền vững trong các ấn phẩm báo chí.

Sau sự kiện

a) Ghi chép kết quả đạt được

Ghi lại chi tiết những kết quả và những bài học có được sau mỗi sự kiện. Các thông tin này nên được đưa vào các báo cáo về sự kiện.

b) Phản hồi để liên tục cải tiến

- Sẵn sàng tiếp nhận mọi ý kiến phản hồi từ các bên liên quan.

- Các ý kiến phản hồi phải được xử lý kịp thời nhằm cải tiến liên tục quá trình thực hiện công việc. 

5. Lợi ích khi áp dụng ISO 20121:2012

ISO 20121 đem lại lợi ích cho các đối tượng liên quan đến việc tổ chức sự kiện ở mọi công đoạn, mọi quá trình của chuỗi cung ứng sản phẩm, dịch vụ.

ISO 20121 cung cấp một phương pháp để xây dựng, duy trì, cải tiến tính bền vững trong từng hoạt động của sự kiện. ISO 20121 cũng được áp dụng cho các đối tác chính, các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ. Mỗi sự kiện đều có một bối cảnh cụ thể và điều quan trọng là các nhà tổ chức cân nhắc những vấn đề liên quan đến tính bền vững chính yếu đặc trưng cho sự kiện này. Các nhà tổ chức cần xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững và xây dựng các kế hoạch hành động của mình cho phù hợp. 

Dịch vụ liên quan

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !
icon messenger icon zalo