chua co ss
Dịch vụ chứng nhận ISO 45001:2018 - Quản lý an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp

Dịch vụ chứng nhận ISO 45001:2018 - Quản lý an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp

  • Kết quả đạt được

      Đào tạo tiêu chuẩn iso tại doanh nghiệp

      Quyết định sử dụng dấu chứng nhận

      Giấy Chứng Nhận ISO 45001

Dịch vụ tại ISOCERT

icon  Thực hiện trên toàn quốc

icon  Tư vấn online miễn phí 24/7

icon  Chuyên gia kinh nghiệm, thân thiện, nhiệt tình

icon  Giấy chứng nhận hiệu lực quốc tế


Chứng nhận ISO 45001:2018 là gì?

Chứng nhận ISO 45001:2018 là việc tổ chức chứng nhận (đánh giá bên thứ 3) đánh giá một doanh nghiệp hoặc một tổ chức áp dụng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001:2018. Nếu Doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp phù hợp theo các điều khoản của ISO 45001 thì tổ chức chức nhận sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận ISO 45001 (chứng chỉ iso 45001).  

Tiêu chuẩn ISO 45001 là gì? 

Theo tổ chức lao động quốc tế, mỗi ngày có hơn 7600 người chết vì tai nạn hoặc bị bệnh tật liên quan đến công việc. Đó là lý do tại sao tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế(ISO) phát triển và ban hành tiêu chuẩn ISO 45001, tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn sức khỏe và nghề nghiệp. 

Tiêu chuẩn ISO 45001 cung cấp một khuôn khổ để cho phép các tổ chức cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh bằng cách ngăn ngừa thương tích và / hoặc sức khỏe liên quan đến công việc cho người lao động cũng như bằng cách chủ động cải thiện hiệu suất an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH & S).

Tiêu chuẩn ISO 45001 có thể tích hợp với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và ISO 14001. ISO 45001 được chấp nhận và áp dụng phổ biến trên thế giới. 

ISO 45001 được xuất bản vào tháng 3 năm 2018 chính thức thay thế OHSAS 18001, các doanh nghiệp đang áp dụng OHSAS 18001 (phiên bản đã hết hạn) sẽ dần chuyển sang áp dụng ISO 45001. 

ISO 45001:2018 được các tổ chức chứng nhận sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận phù hợp với hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của một tổ chức. 

Đối tượng áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001

ISO 45001: 2018 được áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào muốn thiết lập, triển khai và duy trì hệ thống quản lý OH & S để cải thiện sức khỏe và an toàn lao động, loại bỏ các nguy cơ và giảm thiểu rủi ro OH & S (bao gồm thiếu hụt hệ thống), tận dụng các cơ hội của OH & S và giải quyết quản lý OH & S sự không phù hợp hệ thống liên quan đến các hoạt động của nó.

ISO 45001: 2018 được áp dụng cho mọi tổ chức bất kể quy mô, loại hình và hoạt động của nó. Nó được áp dụng cho các rủi ro OH & S dưới sự kiểm soát của tổ chức, có tính đến các yếu tố như bối cảnh tổ chức hoạt động và nhu cầu và mong đợi của công nhân và các bên quan tâm khác.

Lợi ích của hệ thống quản lý an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018

- Tạo ra những điều kiện khuyến khích nhân viên với điều kiện làm việc tốt hơn, an toàn hơn giúp làm việc tốt nhất có thể cho doanh nghiệp của bạn

- Cải thiện khả năng đáp ứng các vấn đề tuân thủ quy định

- Giảm chi phí xử lý cho các sự cố, rủi ro không mong muốn.

- Giảm thời gian chết và chi phí gián đoạn hoạt động sản xuất. Khuyến khích an toàn lao động và sức khỏe nơi làm việc. Giảm những tai nạn và ốm đau ở nơi làm việc để cắt giảm những chi phí liên quan và thời gian dư thừa

- Giảm chi phí bảo hiểm

- Giảm tỷ lệ vắng mặt và tỷ lệ thay đổi nhân sự 

- Nhận biết những mối nguy và đặt chúng trong tầm kiểm soát để quản lý

- Chứng minh sự tuân thủ đối với khách hàng và nhà cung cấp.

Hệ Thống quản lý an toàn lao động và Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001

Nhằm tăng cường sức khỏe và an toàn lao động cho mọi người, giảm thiểu các mối nguy tại nơi làm việc đồng thời thúc đẩy tinh thần nhân viên.

Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp xác định những yêu cầu tối thiểu về chuẩn thực hành tốt trong an toàn sức khỏe nghề nghiệp. Hãy cùng làm việc với ISOCERT để tạo một khung chuẩn gắn kết ISO 45001 vào doanh nghiệp và bạn có thể nhận được sự phản hồi tích cực từ khung quản lý cũng như từ nhân viên và các đối tác khách hàng.

Tổ chức chứng nhận ISO 45001 là tổ chức nào?

Giới thiệu về chứng nhận và tổ chức chứng nhận ISO 45001.

Chứng nhận là hoạt động mà một tổ chức đánh giá độc lập (đánh giá bên thứ 3 được tiến hành bởi tổ chức đánh giá độc lập, như tổ chức chứng nhận ISOCERT) tiến hành nhằm xác nhận một sản phẩm, dịch vụ, hệ thống, quá trình hay vật liệu phù hợp với những yêu cầu cụ thể. Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp là chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 45001:2018. Tổ chức tiến hành hoạt động chứng nhận gọi là tổ chức đánh giá chứng nhận, hay tổ chức chứng nhận. 

Ai có thẩm quyền chứng nhận ISO?

Tổ chức chứng nhận ISO là tổ chức có thẩm quyền chứng nhận ISO 45001 nhưng tổ chức này phải có những điều kiện sau mới được phép hoạt động chứng nhận ISO:

Tổ chức chứng nhận này phải được cơ quan nhà nước (như tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, bộ khoa học công nghệ) có thẩm quyền cấp phép cho tổ chức chứng nhận này hoạt động đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ, môi trường,...Theo nghị định 107/2016/NĐ-CP. 

Nên đăng ký chứng nhận ISO 45001 ở tổ chức chứng nhận nào?

Hiện nay ở Việt Nam có nhiều tổ chức chứng nhận ISO, nhưng không phải tổ chức nào cũng được phép cấp chứng nhận ISO 45001 cho doanh nghiệp. 

Vậy tổ chức chứng nhận ISO 45001 là tổ chức nào?

Khi đăng ký chứng nhận ISO 45001 cho doanh nghiệp mình, để tránh tiền mất tật mang, cũng như rủi ro không mong muốn xảy ra thì doanh nghiệp nên chú ý chọn tổ chức chứng nhận được đã đăng ký hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo TCVN ISO 45001/ISO 45001.

Tại Việt Nam, hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001 của tổ chức chứng nhận ISOCERT đã được đăng ký tại tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng trực thuộc bộ khoa học và công nghệ theo giấy chứng nhận số: 3257/TĐC-HCHQ 

Do đó, ISOCERT có đủ cơ sở pháp lý cũng như đủ năng lực tham gia hoạt động đánh giá và chứng nhận ISO 45001 cho doanh nghiệp. ISOCERT tổ chức chứng nhận ISO 45001 uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Hơn +1000 doanh nghiệp đăng ký cấp chứng nhận ISO 45001 tại ISOCERT đã đạt chứng nhận ISO 45001 với chi phí tiết kiệm nhất. 

Hơn +1000 doanh nghiệp đăng ký cấp chứng nhận ISO 45001 tại ISOCERT 

chứng nhận iso 45001

Mẫu giấy chứng nhận ISO 45001

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn thép SMC áp dụng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn ISO 45001:2018 và được ISOCERT cấp giấy chứng nhận ISO 45001:2018

chứng nhận iso 45001

Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp dịch vụ Việt Nam áp dụng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn ISO 45001:2018 và được ISOCERT cấp giấy chứng nhận ISO 45001:2018

Công ty TNHH POWERCHINA Việt Nam áp dụng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn ISO 45001:2018 và được ISOCERT cấp giấy chứng nhận ISO 45001:2018

Công ty TNHH trang thiết bị thái dương áp dụng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn ISO 45001:2018 và được ISOCERT cấp giấy chứng nhận ISO 45001:2018

Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ vua việt áp dụng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn ISO 45001:2018 và được ISOCERT cấp giấy chứng nhận ISO 45001:2018

STTTài liệu liên quan
1Tải Phiếu Đăng ký chứng nhận Tải form đăng ký
2Quy định nguyên tắc và điều kiện chứng nhận Tải form đăng ký
3Hướng dẫn sử dụng dấu chứng nhận Tải form đăng ký
4Thủ tục khiếu nại + kháng nghị 
5Hướng dẫn mở rộng, thu hối phạm vi CN Tải form đăng ký
6Danh sách đình chỉ chứng nhận

 

Quy trình chứng nhận iso

90 đánh giá

Bình luận

Thạch Hòa 23-07-2020

Cty của em đăng ký tiêu chuẩn ISO nhưng quy định ép buộc công nhân ko thỏa thuận với công nhân mọi quy định mà tự áp chế công nhân vậy chúng tôi sẽ nhờ bên nào xuống giải quyết dành quyền lợi cho công nhân cám ơn

ajax-loader