0976.389.199

Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY KHUẤT GIA
Địa chỉ:
ISO 13485:2016: Trụ sở: Cụm 1 Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Xưởng sản xuất:Thôn Quế Trạo B, Xã Đồng Quế, Huyện Sông Lô, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam ;;; ISO 9001:2015: Trụ sở: Cụm 1 Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Xưởng sản xuất: Xóm 4, Thôn Long Phú, Xã Hoà Thạch, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Mã số chứng chỉ:
9199293400510
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015, ISO 13485:2016
Phạm vi chứng nhận:
ISO 13485: Sản xuất, cung ứng khẩu trang y tế và khẩu trang vải kháng khuẩn. ISO 9001: Sản xuất, cung ứng khẩu trang y tế, khẩu trang vải kháng khuẩn và khẩu trang vải không dệt 3D.
Tình trạng:
Hết hiệu lực
Certification Information
Company name:
KHUAT GIA GARMENT JOINT STOCK COMPANY
Address:
ISO 13485:2016: Head office: Cluster 1 Phuc Tho Town, Phuc Tho District, Hanoi City, Vietnam. Factory: Que Trao B Village, Dong Que Commune, Song Lo District, Vinh Phuc Province, Vietnam. ;;; ISO 9001:2015: Head office: Cluster 1 Phuc Tho Town, Phuc Tho District, Hanoi City, Vietnam. Factory: Hamlet 4, Long Phu Village, Hoa Thach Commune, Quoc Oai District, Hanoi City, Vietnam.
Certification Code:
9199293400510
Standard:
ISO 13485:2016, ISO 9001:2015
Field of certification:
ISO 13485: Production and supply of medical masks and antibacterial cloth masks. ISO 9001:2015: Production and supply of medical masks, antibacterial cloth masks and 3D nonwoven masks
Status:
Not valid