0976.389.199

Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY CP MAY SAO VÀNG
Địa chỉ:
Trụ sở chính: Số 40 Trần Cảo, Thị Trấn Vôi, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Mã số chứng chỉ:
9199293400794
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015, ISO 13485:2016
Phạm vi chứng nhận:
ISO 9001:2015:1. Sản xuất trang thiết bị y tế: Khẩu trang y tế; Khẩu trang y tế kháng khuẩn; Bộ trang phục phòng, chống dịch. 2. Sản xuất khẩu trang kháng khuẩn; 3. Sản xuất hàng may mặc, thời trang.ISO 13485:2016: Sản xuất trang thiết bị y tế: Khẩu trang
Tình trạng:
Hết hiệu lực
Certification Information
Company name:
Address:
Certification Code:
Standard:
Field of certification:
Status:
Not valid
CÔNG TY CP MAY SAO VÀNG