Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÍ CÔNG NGHIỆP BẢO TOÀN
Địa chỉ:
Trụ sở chính: Tỉnh lộ 830C, Ấp 2, Xã Tân Bửu, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam.
Mã số chứng chỉ:
9199293400275
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Phạm vi chứng nhận:
Kinh doanh, chiết nạp và cung cấp các loại sản phẩm dạng khí/lỏng, thiết bị và dịch vụ khí công nghiệp.
Tình trạng:
còn hiệu lực
Certification Information
Company name:
BAO TOAN INDUSTRIAL GAS COMPANY LIMITED
Address:
Head office: Provincial Highway 830C, Hamlet 2, Tan Buu Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam.
Certification Code:
9199293400275
Standard:
ISO 9001:2015
Field of certification:
Trade, fill and supply packaged and bulk industrial gas, equipment and service.
Status:
valided
icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader