0976.389.199

Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ MỘC DƯƠNG
Địa chỉ:
Trụ sở chính: Khu Hữu Lộc, Phường Văn An, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.
Mã số chứng chỉ:
'8935293400747
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Phạm vi chứng nhận:
<p>Sản xuất bao bì, khay giấy định hình dùng trong công nghiệp và dân dụng.(ISO 9001)</p><p>Sản xuất khay nhựa và các sản phẩm bao bì bằng nhựa (Áp dụng tại xưởng sản xuất - ISO 14001)</p>
Tình trạng:
Hết hiệu lực
Certification Information
Company name:
MOC DUONG PACKAGING PRODUCTION COMPANY LIMITED
Address:
Head office: Huu Loc Quarter, Van An Ward, Chi Linh City, Hai Duong Province, Vietnam.
Certification Code:
'8935293400747
Standard:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Field of certification:
<p>Production of wrapping, shaped paper tray used in industry and civil. (ISO 9001)</p><p>Producing plastic trays and plastic packaging products (Factory only)</p>
Status:
Not valid