0976.389.199

Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SHIDO JAPAN
Địa chỉ:
<p>Văn phòng: 290/2 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam</p>
Mã số chứng chỉ:
8935293400732
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Phạm vi chứng nhận:
<p>Kinh doanh và phân phối thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm.</p>
Tình trạng:
Hết hiệu lực
Certification Information
Company name:
SHIDO JAPAN PRODUCTION TRANDING LIMITED COMPANY
Address:
<p>Office: 290/2 Nam Ky Khoi Nghia street, Ward 8, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.</p>
Certification Code:
8935293400732
Standard:
ISO 9001:2015
Field of certification:
<p>Trade and distribution of health protection foods and cosmetics.</p>
Status:
Not valid