0976.389.199

Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VẢI NHÁM HỒ PHÁT
Địa chỉ:
Trụ sở: 1164A Nguyễn Văn Quá, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Địa chỉ xưởng: 89/1B Quốc lộ 1A, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số chứng chỉ:
8935293400553
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Phạm vi chứng nhận:
Sản xuất, gia công các loại vải nhám, giấy nhám, đá cắt, đá mài, nỉ đánh bóng kim loại, keo 502, keo sữa, keo AB.
Tình trạng:
còn hiệu lực
Certification Information
Company name:
HO PHAT ABRASIVE CLOTH TRADE – SERVICE COMPANY LIMITED
Address:
Head office: 1164A Nguyen Van Qua Street, Tan Thoi Hiep Ward, District 12, Ho Chi Minh City, Vietnam.Factory: 89/1B National highway 1A, Tan Thoi Hiep Ward, District 12, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Certification Code:
8935293400553
Standard:
ISO 9001:2015
Field of certification:
Manufacturing, processing abrasive, sandpaper, cutting wheel, snagging wheel, metal polishing felt, 502 glue, milk glue, AB glue.
Status:
valided