0976.389.199

Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM KIỂM TRA SỨC KHOẺ CHÌA KHOÁ VÀNG - CHI NHÁNH LONG HẬU
Địa chỉ:
Địa chỉ: Xưởng 6.01, 6.03 Lô L2, Đường Long Hậu - Hiệp Phước, KCN Long Hậu, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An, Việt Nam
Mã số chứng chỉ:
1869293400568
Tiêu chuẩn:
ISO 13485:2016
Phạm vi chứng nhận:
Sản xuất, phân phối khẩu trang y tế, lọ đựng mẫu y tế
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Certification Information
Company name:
GOLDEN KEY HEALTH CARE CENTER CO., LTD - LONG HAU BRANCH
Address:
Address: Factory 6.01, 6.03, Lot L2, Long Hau - Hiep Phuoc Rd., Long Hau Industrial Zone, Long Hau Commune, Can Giuoc District, Long An Province, Vietnam.
Certification Code:
1869293400568
Standard:
ISO 13485:2016
Field of certification:
Production and distribution of medical masks, vials of medical samples
Status:
Valided