0976.389.199

Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU DỆT GIANG GIANG
Địa chỉ:
Trụ sở chính và Xưởng: Thôn Hồi Quan, Xã Tương Giang, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam. Nhà xưởng: Thôn 5, Xã Hòa Hậu, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam,Việt Nam.
Mã số chứng chỉ:
9199293402561
Tiêu chuẩn:
ISO 13485:2016
Phạm vi chứng nhận:
1. Sản xuất và kinh doanh gạc hút y tế, băng cuộn y tế; 2. Kinh doanh băng lụa y tế.
Tình trạng:
còn hiệu lực
Certification Information
Company name:
GIANG GIANG TEXTILE AND EXPORT CO., LTD
Address:
Headquarters and Factory: Hoi Quan Hamlet, Tuong Giang Commune, Tu Son Town, Bac Ninh Province, Vietnam. Factory: Hamlet 5, Hoa Hau Commune, Ly Nhan, Ha Nam Province, Vietnam.
Certification Code:
9199293402561
Standard:
ISO 13485:2016
Field of certification:
1. Manufacturing and trading medical gauze swabs, medical bandages; 2. Trading in medical silk tapes.
Status:
valided