Khóa đào tạo nhận thức và Đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015 Awareness and Internal Auditor

Khóa đào tạo nhận thức và Đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015 Awareness and Internal Auditor

Đào tạo đánh giá viên nội bộ đạt yêu cầu theo ISO 9001 và đảm bảo thành công trong kinh doanh tương lai thông qua các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. Hoàn thành khóa đào tạo Đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001 và đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng tổ chức đạt được những thành tựu tốt nhất.

Làm việc với các giảng viên xuất sắc chúng tôi, bạn sẽ trở nên tự tin hơn khi hoạch định, thực hiện một cuộc đánh giá hiệu quả, cũng như báo cáo và có hành động khắc phục. Bạn sẽ xây dựng lòng tin giữa các đồng nghiệp và khách hàng của mình bằng cách cung cấp một hệ thống quản lý chất lượng mạnh mẽ và hiệu quả, tuân thủ theo ISO 9001.

Thường xuyên giám sát các tiêu chuẩn chất lượng sẽ giúp bạn đạt được và duy trì chứng nhận ISO 9001 quốc tế và khóa học hai ngày này sẽ trang bị cho bạn những kỹ năng để thiết kế khung đánh giá nội bộ riêng. Các buổi hội thảo, thuyết trình và các hoạt động thực hành sẽ tạo nên nền tảng kiến thức vững chắc về đánh giá các tiêu chuẩn chất lượng.

Ai nên tham dự?

  • Nhân viên chịu trách nhiệm thực hiện đánh giá nội bộ
  • Những người muốn giám sát hiệu quả hoạt động hệ thống quản lý chất lượng

Kiến thức đạt được?

  • Có được kiến thức tổng quan về các tiêu chuẩn ISO 9001:2015 
  • Tìm hiểu xem làm thế nào để thiết lập các mục tiêu, kế hoạch và thực hiện đánh giá các tiêu chuẩn chất lượng
  • Nắm bắt được các kết quả từ thái độ nhân viên ảnh hưởng đến đánh giá quản lý chất lượng 
  • Có thể tự tin báo cáo kết quả và đưa ra hành động khắc phục.

Lợi ích đem lại?

  • Được trang bị tốt hơn để duy trì tuân thủ với các yêu cầu ISO 9001:2015 
  • Nắm bắt xem nhân viên nào có trách nhiệm quản lý chất lượng và nâng cao nhận thức
  • Quản lý các rủi ro và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng 
  • Hãy tự tin rằng tổ chức của bạn có thể tin tưởng vào các đánh giá viên nội bộ có trình độ
icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader