0976.389.199
Lâm nghiệp

Lâm nghiệp

Cơ hội và thách thức của cac doanh nghiệp ngành Lâm nghiệp

Nói đến ngành lâm nghiệp ắt hẳn ai trong chúng ta cũng thấy được vai trò quan trọng của nó đối với nền kinh tế nước nhà.Vậy nên hằng năm nước ta luôn đẩy mạnh thực hiện Đề án Phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với chế biến; triển khai phong trào trồng rừng, bảo vệ rừng; cải tạo rừng, khai thác, chế biến lâm sản; thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ, chăm sóc bảo vệ và phát triển rừng... Cùng với chính sách phát triển kinh tế lâm nghiệp, còn đẩy mạnh thu hút đầu tư, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư gắn sản xuất với chế biến lâm sản. 

Do đó các doanh nghiệp sẽ có những cơ hội nhất định để đạt được lợi nhuận cao. Đầu tiên phải kể đến đó sự quan tâm chỉ đạo của đảng và nhà nước đã có những điều chỉnh kịp thời Luật Lâm nghiệp với nhiều điểm mới đã mở ra hành lang pháp lý hấp dẫn trong việc thu hút đầu tư vào ngành lâm nghiệp. Hơn nữa hệ thống văn bản pháp luật về lâm nghiệp được xây dựng và hoàn thiện một cách đồng bộ sẽ đồng thời có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, cùng thời điểm có hiệu lực của Luật Lâm nghiệp sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai các hoạt động quản lý và sản xuất lâm nghiệp trên toàn quốc. Từ đó các doanh nghiệp được hỗ trợ tốt hơn nhằm nâng cao giá trị đầu tư vào các lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng, phát triển kinh tế lâm nghiệp.

Hiện nay đối với ngành lâm nghiệp xuất hiện các ngành nhỏ hơn như ngành lâm nghiệp đô thị cũng đang có bước phát triển nhảy vọt. Đặc biệt lâm nghiệp đô thị có vai trò quan trọng trong việc thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu. Từ đó các doanh nghiệp sẽ tìm hiểu vào các thị trường này có thể đưa ra các chiến lược phát triển xung quanh phạm vi hoạt đông của nó. 

Hình 2: Phạm vi hoạt động của Lâm nghiệp đô thị

Các doanh nghiệp đã có bước chuẩn bị kỹ lưỡng sẵn sàng hội nhập sâu rộng, thông qua Hiệp định về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT), mở cánh cửa lớn cho sản phẩm gỗ sang thị trường chung châu Âu (EU) và các nước trên thế giới, là tín hiệu lạc quan để ngành xuất khẩu gỗ trở thành sản phẩm chủ lực của doanh nghiệp, một trong những nhóm ngành đem đến lợi nhuận cao.

Cơ hội của ngành lâm nghiệp là nhiều nhưng có một sự thật là các doanh nghiệp hiện nay vẫn còn gặp các thách thức tiềm ẩn đầy khó khăn sóng gió. Trước mắt biến đổi khí hậu ngày càng tác động rõ nét đến sản xuất lâm nghiệp, thời tiết nắng nóng và diễn biến thất thường, tiềm ẩn nguy cơ cao gây cháy rừng; nhu cầu về gỗ, lâm sản, đất sản xuất của Nhân dân ngày càng gia tăng, tạo áp lực lớn đối với rừng tự nhiên. Trong khi, hạ tầng phát triển lâm nghiệp chưa đồng bộ, cơ cấu giống cây trồng lâm nghiệp chưa phong phú, việc ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất còn hạn chế, chủ yếu là sản phẩm thô, giá trị kinh tế thấp, sức cạnh tranh yếu; chu kỳ sản xuất lâm nghiệp dài, nhiều rủi ro, phân bố chủ yếu ở miền núi có điều kiện kinh tế - xã hội kém phát triển, gây khó khăn cho các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Bên cạnh các cơ hội và thách thức thì một số doanh nghiệp tìm đươc vị thế của mình trong nước cũng như trên trường quốc tế. Đó là tiếp tục tái cơ cấu đồng bộ theo chuỗi từ trồng rừng đến khai thác, chế biến và tiêu thụ để tăng trưởng bền vững. Mặt khác, doanh nghiệp xác định không phát triển kinh tế bằng mọi giá, không vì phát triển kinh tế trước mắt mà bỏ giá trị môi trường. Các doanh nghiệp lớn của ngành lâm nghiệp kiên định phát triển thương hiệu, uy tín chất lượng sản phẩm, duy trì thị trường xuất khẩu truyền thống; tìm kiếm mở rộng thị trường mới, thị trường tiềm năng và chú trọng phát triển thị trường trong nước…