0976.389.199
Phương tiện vận tải hàng không

Phương tiện vận tải hàng không

Tiêu chuẩn Quốc tế

Các tiêu chuẩn của ISO phát triển cho ngành Đóng tàu và kết cấu tàu thủy

ISO / TC 20 Máy bay và phương tiện vũ trụ

ISO / TC 20 Tiêu chuẩn hóa vật liệu, thành phần và thiết bị để xây dựng và vận hành máy bay và phương tiện vũ trụ cũng như thiết bị được sử dụng trong việc bảo dưỡng và bảo trì các phương tiện này. Được thành lập vào năm 1947, ISO / TC 20 là một trong những uỷ ban kỹ thuật ISO lớn mạnh nhất trong các ủy ban tiêu chuẩn hóa quốc tế. Với gần 600 tiêu chuẩn được phát triển và xuất bản bởi các cố vấn của uỷ ban và các Tiểu ban, ISO / TC 20 duy trì một sự hiện diện đáng kể trong ngành công nghiệp hàng không vũ trụ.

ISO / TC 20 cung cấp một diễn đàn cho ngành Kỹ thuật hàng không vũ trụ , bao gồm các lĩnh vực sau:

• ISO / TC 20 / SC 1, Yêu cầu về điện trong không gian vũ trụ

• ISO / TC 20 / SC 4, Hệ thống dây buộc hàng không vũ trụ

• ISO / TC 20 / SC 6, Môi trường tiêu chuẩn

• ISO / TC 20 / SC 8, Thuật ngữ hàng không vũ trụ

• ISO / TC 20 / SC 9, Hàng hóa hàng không và thiết bị mặt đất

• ISO / TC 20 / SC 10, Hệ thống và thành phần chất lỏng hàng không vũ trụ

• ISO / TC 20 / SC 13, Hệ thống truyền thông tin và dữ liệu không gian

• ISO / TC 20 / SC 14, Hệ thống không gian và hoạt động

• ISO / TC 20 / SC 16, Hệ thống máy bay không người lái

• ISO / TC 20 / SC 17, Cơ sở hạ tầng sân bay

AS 9100 Quản lý Chất lượng ngành Hàng không

 

Bộ tiêu chuẩn AS là tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng áp dụng cho các công ty trong ngành hàng không, vũ trụ và quốc phòng. Bộ tiêu chuẩn này kết hợp tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 và bao gồm thêm các yêu cầu bổ sung cụ thể đối với ngành hàng không vũ trụ.

  • AS9100D / EN9100: 2016 tiêu chuẩn cho các tổ chức thiết kế, phát triển hoặc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ hàng không, vũ trụ và quốc phòng bao gồm các bộ phận, linh kiện và lắp ráp.
  • AS9110C / EN 9110: 2016 tiêu chuẩn cho các đơn vị sửa chữa và dựa trên AS9100 nhưng bổ sung các yêu cầu cụ thể quan trọng cho công tác bảo trì các máy bay thương mại, tư nhân và quân sự.
  • AS9120B / EN9100: 2016 tiêu chuẩn cho các nhà dự trữ và phân phối phụ tùng cho các đơn vị sản xuất cung cấp cho ngành hàng không vũ trụ.
  • AS 6081 tiêu chuẩn này được tạo ra để đối ứng với việc gia tăng ngày càng đáng kể của các bộ phận điện tử giả mạo trong chuỗi cung ứng hàng không vũ trụ, gây ra rủi ro đáng kể về hiệu suất, độ tin cậy và an toàn.

Tiêu chuẩn Việt Nam cho ngành Kỹ thuật hàng không vũ trụ

  • Tiêu chuẩn Chi tiết lắp xiết dùng cho công nghiệp hàng không-vũ trụ 
  • Vật liệu dùng cho xây dựng vũ trụ
  • Chi tiết lắp xiết dùng cho công nghiệp Hàng không - Vũ trụ
  • Tiêu chuẩn về cảng hàng không