0976.389.199
Tổng quan dịch vụ

Dịch vụ

ISOCERT tổ chức chứng nhận và giám định độc lập (bên thứ 3) hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế, thông lệ quốc tế. Kết quả đánh giá và cấp giấy chứng nhận được thừa nhận rộng rãi trên phạm vi toàn cầu. 

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ để giúp các doanh nghiệp hoạt động tốt hơn. Tất cả mọi thứ từ việc đào tạo nhân viên của bạn làm việc theo những cách hiệu quả hơn, đánh giá cách doanh nghiệp bạn đang làm và giúp hệ thống quản lý hoạt động tốt hơn nữa trong tương lai. 

Dịch vụ ISOCERT gồm:

Tiêu chuẩn hóa xây dựng thẩm định, xác nhận tiêu chuẩn cơ sở, đánh giá và cấp giấy chứng nhận ISO, đánh giá và cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm, đánh giá và cấp giấy chứng nhận hợp quy, đào tạo và phát triển năng lực cá nhân, cung cấp giải pháp quản lý và phát triển doanh nghiệp, giám định thương mại và giám định chất lượng hàng hóa, đo lường và thử nghiệm, kiểm định,...

Chúng tôi có thể kết hợp bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của mình để tạo ra một gói phù hợp với doanh nghiệp của bạn. Điều này loại bỏ sự phức tạp và chi phí không cần thiết để đưa bạn đến nơi bạn muốn - bất kể điểm xuất phát của bạn. 


Tại sao chọn ISOCERT?

 

Khám phá thêm lý do để làm việc với ISOCERT >

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Để biết thêm thông tin qua số điện thoại:

Số điên thoại: 0976 389 199

Email: contacts@isocert.org.vn >

Yêu cầu Báo Giá >