0976.389.199
CaseStudy: Trường Kinh Bắc Đạt Hệ thống Quản Lý An Toàn Thực Phẩm ISO 22000

CaseStudy: Trường Kinh Bắc Đạt Hệ thống Quản Lý An Toàn Thực Phẩm ISO 22000

Trường phổ thông có nhiều cấp học quốc tế Kinh Bắc (KBIS) đã tin tưởng lựa chọn ISOCERT - Tổ chức Chứng nhận và Giám định Quốc tế có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm để đánh giá và cấp Chứng nhận ISO 22000.

Chứng nhận ISO 22000 do ISOCERT cấp có giá trị pháp lý tại Việt Nam và trên toàn thế giới nhờ dấu BOA và IAF. Trường phổ thông có nhiều cấp học quốc tế Kinh Bắc (KBIS) cũng được ISOCERT đào tạo nhận thức và thực hiện Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm ISO 22000 vào căng tin của trường. 

Tại sao lựa chọn ISOCERT?

Trường phổ thông có nhiều cấp học quốc tế Kinh Bắc (KBIS) đã lựa chọn làm việc cùng ISOCERT - Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế có đầy đủ năng lực với đội ngũ chuyên gia đào tạo, hướng dẫn áp dụng và đánh giá giàu kinh nghiệm.
Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, ISOCERT đã đồng hành cùng hàng nghìn doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề, lĩnh vực, quy mô, … tiếp cận những mô hình quản lý tiên tiến nhất để đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao chất lượng của hệ thống quản lý và sản phẩm.

  • Ngày 15/09/2020, ISOCERT được BoA Công nhận: ISOCERT là tổ chức chứng nhận có năng lực tiến hành đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm (FSMS) phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1:2015 và ISO/TS 22003:2013 cho tất cả các lĩnh vực và được cấp số VICAS 067 - FSMS. 
  • Hiện nay, tại Việt Nam, ISOCERT là một trong hai tổ chức được công nhận đầy đủ (full) các lĩnh vực chứng nhận đối với Hệ thống An toàn thực phẩm (FSMS) được Văn phòng công nhận chất lượng (BOA) công nhận.
  • Sứ mệnh đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao chất lượng hàng hóa vì lợi ích quốc gia.
  • Hoạt động trên giá trị cốt lõi “Độc lập - Minh bạch - Khách quan - Hài hòa - Thịnh vượng”.
  • Đội ngũ chuyên gia chuyên môn, kinh nghiệm, chuẩn mực.
  • Chi nhánh, văn phòng khắp Bắc - Trung - Nam.
  • Đội ngũ tư vấn 24/7.
     

Dịch vụ liên quan

Bài viết liên quan

icon zalo
ajax-loader