0976.389.199
ISO / IEC 11770-4:2017 / AMD 1:2019 về Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Quản lý khóa - Phần 4: Cơ chế dựa trên bí mật yếu - Bản sửa đổi 1: Thỏa thuận khóa xác thực bằng mật khẩu không cân bằng với hệ thống mật mã dựa trên nhận dạng (UPAKA-IBC)

ISO / IEC 11770-4:2017 / AMD 1:2019 về Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Quản lý khóa - Phần 4: Cơ chế dựa trên bí mật yếu - Bản sửa đổi 1: Thỏa thuận khóa xác thực bằng mật khẩu không cân bằng với hệ thống mật mã dựa trên nhận dạng (UPAKA-IBC)

Tiêu chuẩn ISO / IEC 11770-4:2017 / AMD 1:2019 có những thay đổi gì so với ISO / IEC 11770-4:2017?

Tiêu chuẩn ISO / IEC 11770-4:2017 / AMD 1:2019

ISO / IEC 11770-4:2017 / AMD 1:2019 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Quản lý khóa

Phần 4: Cơ chế dựa trên bí mật yếu

Bản sửa đổi 1: Thỏa thuận khóa xác thực bằng mật khẩu không cân bằng với hệ thống mật mã dựa trên nhận dạng (UPAKA-IBC)

Để biết tiêu chuẩn ISO / IEC 11770-4:2017 / AMD 1:2019 có những thay đổi gì, hãy xem tài liệu ISO / IEC 11770-4:2017 / AMD 1:2019 bản pdf dưới đây:

Download tài liệu ISO / IEC 11770-4:2017 / AMD 1:2019 miễn phí tại đây!

Trên đây là những thông tin sửa đổi cơ bản của tiêu chuẩn ISO / IEC 11770-4:2017 / AMD 1:2019 mà ISOCERT muốn chia sẻ đến Quý bạn đọc. Hy vọng sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này. Mọi thắc mắc và giải đáp vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua hotline 0976.389.199 để được hỗ trợ tận tình và chi tiết nhất!

Bài viết liên quan