Môi trường

Các yếu tố môi trường - năng lượng luôn mở đầu các chương trình tiêu điểm của xã hội, điều này sẽ luôn là mối quan tâm hàng đầu trong hiện tại và tương lai.

Để giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín môi trường, quản lý rủi ro và tăng hiệu quả kinh doanh, ISOCERT cung cấp các dịch vụ liên quan các quy định về môi trường & năng lượng, hơn hết, đó còn là trách nhiệm với cộng đồng và xã hội để phát triển một nền kinh tế bền vững và thân thiện.


ISOCERT cung cấp dịch vụ lấy mẫu, kiểm tra, chứng nhận liên quan lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng phục vụ đảm bảo an toàn môi trường và năng lượng tại Việt Nam trên nhiều hạng mục:

Thử nghiệm Sản phẩm điện, điện tử, vật liệu

Thử nghiệm Sản phẩm điện, điện tử, vật liệu

Thử nghiệm Sản phẩm điện, điện tử, vật liệu   Phương pháp thử Sản phẩm điện, điện tử, vật liệu…: thử nghiệm chất nguy hại theo yêu cầu của qui định về hạn chế các chất nguy hiểm trong các thiết bị điện và điện tử  của Châu Âu (RoHS); thử nghiệm chất nguy hại theo yêu cầu của quy định về hóa chất và sử dụng an toàn hóa chất của Châu Âu (REACH); thử nghiệm chất nguy hại theo yêu cầu của quy định về an toàn của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC):...

Thử nghiệm Nông sản (Rau, quả, trái cây…)

Thử nghiệm Nông sản (Rau, quả, trái cây…)

  Thử nghiệm Nông sản (Rau, quả, trái cây…)   Phương pháp thử Nông sản (Rau, quả, trái cây…) Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật: thử nghiệm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm Clo hữu cơ, nhóm lân hữu cơ, nhóm cúc tổng hợp, nhóm Carbamat, nhóm Triazole, nhóm Dithiocarbamat… AOAC, QTKT3

Dịch vụ thử nghiệm Vật liệu xây dựng (ván xây dựng các loại)

Dịch vụ thử nghiệm Vật liệu xây dựng (ván xây dựng các loại)

Thử nghiệm Vật liệu xây dựng (ván xây dựng các loại) Phương pháp thử Vật liệu xây dựng (ván xây dựng các loại): thử nghiệm hàm lượng Formaldeyde. TCVN, EN, JIS

Dịch vụ thử nghiệm Vật liệu dệt may (vải, da, keo…)

Dịch vụ thử nghiệm Vật liệu dệt may (vải, da, keo…)

Thử nghiệm Vật liệu dệt may (vải, da, keo…) Phương pháp thử Vật liệu dệt may (vải, da, keo…): thử nghiệm hàm lượng Azoamine thơm; thử nghiệm hàm lượng Formaldeyde; thử nghiệm các chất độc hại; thử các chỉ tiêu theo yêu cầu của Adidas Group - Policies and Standards. TCVN, ISO, EN

Thử nghiệm Chất thải công nghiệp (bùn thải, thử đất)

Thử nghiệm Chất thải công nghiệp (bùn thải, thử đất)

Thử nghiệm Chất thải công nghiệp (bùn thải, thử đất…) Phương pháp thử Thử nghiệm các chỉ tiêu đánh giá chất thải nguy hại: theo yêu cầu của QCVN 07 (ngưỡng chất thải nguy hại). EPA, SMEWW, ASTM, TCVN

 Thử nghiệm Nước

Thử nghiệm Nước

  Thử nghiệm Nước (nước sinh hoạt, nước uống, nước tinh khiết, nước khoáng, nước đổ bê tông, nước thải, nước dung trong nông nghiệp...) Phương pháp thử Chỉ tiêu hóa lý: Độ trong Dienert, thử độ đục, thử mùi - vị, thử độ màu, thử độ PH, thử độ dẫn điện, thử độ cứng, thử độ kiềm, thử TSS, thử TS, thử TDS, thử VSS, thử DO, thử COD, thử BOD, thử các anion như clorua, bromua, sulfat, xianua… Hàm lượng kim loại năng: thử nghiệm hàm lượng As, Sb, Se, Hg, Fe, Ca, Mg… Các chất độc hại, tồn...

Bình luận

! Nhập đánh giá không được để trống

! Họ và tên không được để trống

! Số điện thoại không được để trống

0976.389.199
scrollTop
https://zalo.me/0976389199
0976.389.199 Gọi chuyên gia Zalo