0976.389.199
Cơ khí luyện kim

Cơ khí luyện kim

Cơ khí - Luyện kim là một ngành công nghiệp rộng lớn, phức tạp và còn non trẻ ở nước ta. Việt Nam nằm trong số mười nước giàu tài nguyên khoáng sản, nhưng chủ yếu đang ở dạng tiềm năng, chưa được thăm dò, khảo sát đầy đủ. Trong đó ngành luyện kim đen của nước ta có xu hướng phát triển mạnh do khai thác nhiều từ các mỏ quặng sắt và nhập nguyên liệu từ các nước đang phát triển.

Ngành cơ khí - Luyện kim chế tạo ra các sản phẩm đa dạng đáp ứng được những yêu cầu ngày càng đa dạng của cuộc sống, của nền kinh tế và quốc phòng.

Và để các sản phẩm đến được tay người tiêu dùng, thì mỗi sản phẩm đều cần trải qua quá trình thử nghiệm khắt khe, mà dưới đây ISOCERT sẽ giới thiệu các Sản phẩm và chỉ tiêu thử nghiệm chính hiện đang được quy định với sản phẩm hàng hoá Việt Nam.

Yêu cầu với phòng thử nghiệm Cơ khí - Luyện kim:


Dịch vụ thử nghiệm Cơ khí - Luyện kim tại ISOCERT:

icon zalo
ajax-loader