0976.389.199
Giám định quy trình

Giám định quy trình

Giám định quy trình

Giám định quy trình - Cấp Chứng thư giám định quy trình


 Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, tận tâm
 Chứng thư giám định hợp pháp
 Thủ tục trọn gói, báo giá rõ ràng
 Dịch vụ cung cấp rộng khắp cả nước

Giám định quy trình

Giám định trong quá trình là gì?

Giám định trong quá trình sản xuất là hoạt động kiểm tra tại bất kỳ thời điểm nào dựa theo chu trình sản xuất. Việc này được thực hiện để kiểm tra các thông số trong từng phần của quy trình và xem liệu chúng có phù hợp với các tiêu chuẩn công nghiệp (ví dụ như ISO 9001) hay không.

Các quy trình kiểm tra trong quá trình này diễn ra ở bất kỳ giai đoạn sản xuất nào để đảm bảo chất lượng sản phẩm được đáp ứng trước khi chúng được hoàn thiện và tiếp tục sang giai đoạn tiếp theo.

Việc xác định sai sót ở giai đoạn đầu trong quá trình sản xuất mang lại khả năng khắc phục sự cố và tiết kiệm thời gian và nguồn lực về lâu dài.

Ví dụ về Giám định quy trình

Dưới đây là một ví dụ về quy trình kiểm tra quy trình, khi sản xuất trục của ô tô, có một số thông số đo lường nhất định được thiết lập để đảm bảo đường kính và chiều dài có thể lắp vào bánh xe và kết nối với ổ trục và trục truyền động đúng cách.

Nếu bộ định hình trục của máy tiện không được đặt đúng cách, đường kính của trục sẽ không vừa với bánh xe hoặc kết nối đúng với các bộ phận khác của ô tô. Sau đó, trục trục này được lắp đặt chỉ để nhận ra rằng nó có kích thước sai và tất cả các sản phẩm khác được đưa qua cùng một quy trình là không đủ. Trong quá trình kiểm tra được sử dụng để tránh các loại sai lầm này, phát hiện sự không khớp về đường kính tại thời điểm hoàn thành trục, hơn là khi lắp đặt. Nếu một thủ tục kiểm tra trong quá trình được tiến hành, vấn đề này có thể tránh được.

Điều quan trọng là phải liên tục quan sát quy trình sản xuất vì ngay cả một thay đổi nhỏ nhất cũng có thể dẫn đến sản phẩm bị lỗi.

Việc kiểm tra chất lượng này có thể diễn ra bất kỳ lúc nào sau khi các bộ phận đầu vào đến và trước khi quá trình hoàn tất. Việc kiểm tra này so sánh các phép đo của máy móc hoặc thiết bị với các phép đo của các thông số kỹ thuật của sản phẩm để duy trì sự phù hợp.

Các loại giám định quy trình

Các thủ tục giám định quy trình này do nhóm quản lý quyết định, nhưng thường có 3 loại khoảng thời gian được sử dụng để quyết định thời điểm cần thiết phải kiểm tra trong quá trình. Bao gồm các:

  • Khoảng thời gian dựa trên thời gian: Kiểm tra cứ sau 2 giờ hoặc 2 ngày tùy thuộc vào thiết bị
  • Khoảng thời gian dựa trên số lượng: Thiết bị được kiểm tra sau một lượng đầu ra nhất định (Ví dụ: trong quá trình kiểm tra đối với mỗi 5 đơn vị được sản xuất)
  • Khoảng thời gian được xác định tự do: Tùy ý, có thể được thực hiện bất kỳ lúc nào, chỉ đơn giản dựa trên trực giác

Mục tiêu của việc kiểm tra chất lượng quy trình là báo cáo bất kỳ hành động khắc phục hoặc đề xuất cải tiến nào trong khi quá trình sản xuất vẫn đang diễn ra. Điều này giúp xác định các vấn đề khi chúng phát sinh để thực hiện hành động khắc phục thay vì thực hiện lại quá trình nhiều lần. Hệ thống kiểm tra quy trình tự động có thể giúp bạn theo dõi và sắp xếp hợp lý quy trình kiểm tra và đảm bảo tính chính xác của quy trình.

Việc thực hiện các kiểm tra trong quy trình này trong suốt quá trình giúp tránh bất kỳ sự chậm trễ nào vào phút chót trong việc vận chuyển và tiết kiệm nguyên liệu bị lãng phí trước khi không sử dụng được.