0976.389.199
Thông điệp ISOCERT

Thông điệp ISOCERT

THÔNG ĐIỆP ISOCERT Bản tình ca của sự hài hòa cùng thịnh vượng
icon
SỨ MỆNH

Đưa công nghệ tiên tiến, cùng nâng cao chất lượng sản phẩm cho các doanh nghiệp vì lợi ích quốc gia.

icon
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Độc lập - Minh bạch - Khách quan - Hài hòa - Thịnh Vượng.

icon
CON NGƯỜI ISOCERT

Phấn đấu theo 5 tiêu chí

NHÂN - NGHĨA - LỄ - TRÍ - TÍN.
icon
TRIẾT LÝ KINH DOANH

Hài hòa cùng thịnh vượng.

Ý nghĩa nhãn hiệu
ISOCERT
Hài hòa cùng thịnh vượng
ISOCERT
ISOCERT - HÀI HÒA CÙNG THỊNH VƯỢNG
Nhạc: Văn Thao
Lời: Trần Văn Khắc
Chi tiết
ISOCERT - Hài hòa cùng thịnh vượng

10 NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA ISOCERT

Được xây dựng dựa trên trí tuệ và sự đồng thuận của tập thể và cán bộ nhân viên ISOCERT

  • Phụng sự khách hàng và cộng đồng.
  • Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên có đủ năng lực và phẩm chất.
  • Đoàn kết, đại đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân và lợi ích nhóm , kéo bè, kéo phái gây mất đoàn kết nội bộ.
  • Tiếp cận sự phát triền dựa trên quan điểm toàn diện và bền vững.
  • Xây dựng hệ thống phân phối thu nhập phù hợp với điều kiện thực tiễn phát triển của tổ chức, trên nguyên tắc đảm bảo thu nhập bình quân không rơi vào bẫy thu nhập thấp trong ngành và điều kiện nơi người lao động làm việc
  • Xây dựng văn hóa hài hòa, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển năng lực cá nhân phù hợp với định hướng của tổ chức, quan tâm đến các thế hệ tiếp nối
  • Không để việc đời tư cá nhân ảnh hưởng tới tập thể, đặc biệt là cán bộ trong ban lãnh đạo công ty
  • Tuân thủ pháp luật, thông lệ quốc tế, công ước quốc tế, quy định của thế giới, khu vực, quốc gia, địa phương nơi ISOCERT hoạt động kinh doanh, quan hệ hài hòa với khách hàng, đối tác và các bên hữu quan
  • Khuyến khích sự sáng tạo, những tư tưởng hành động tích cực. Hạn chế và bài trừ những tư tưởng, hành động tiêu cực ảnh hưởng đến giá trị chung của toàn thể công ty tuân thủ pháp luật, thông lệ quốc tế, công ước quốc tế, quy định của thế giới, khu vực, quốc gia, địa phương nơi ISOCERT hoạt động kinh doanh, quan hệ hài hòa với khách hàng, đối tác và các bên liên quan.
  • Xây dựng cộng động ISOCERT tinh hoa hội tụ. Hướng tới xây dựng một tổ chức học hỏi bằng việc không ngừng phê bình và tự phê bình, cải tiến liên tục, thích nghi nhanh chóng với sự biến động của thị trường.
icon zalo
ajax-loader