0976.389.199
Kiểm tra chuyên ngành

Kiểm tra chuyên ngành

Giám định hàng hóa về chất lượng nhằm kiểm tra đặc điểm của sản phẩm, hàng hóa phù hợp với thông số và yêu cầu của tiêu chuẩn - quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Bất kỳ sản phẩm, hàng hóa nào khi xuất nhập khẩu vào Việt Nam đều phải được kiểm định chất lượng, khi đủ các tiêu chuẩn đề ra sẽ được phép lưu thông.


ISOCERT đánh giá chất lượng hàng hóa 

Dịch vụ thử nghiệm và đánh giá chất lượng của ISOCERT nhằm mục đích phân loại và đánh giá đúng chất lượng của các sản phẩm, hàng hóa, đảm bảo theo các yêu cầu và phù hợp với các quy định của quốc gia sở tại.

Tìm hiểu thêm về ISOCERT và hoạt động giám định của chúng tôi >

 

"Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra về chất lượng, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật".


Vai trò của giám định trong đời sống, thương mại và quản lý công

Xem thêm Các loại hình giám định >


Hành trình thông quan hàng hóa xuất - nhập khẩu

Bắt đầu

Kiểm tra chuyên ngành

Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa xuất nhập khẩu

Hồ sơ kiểm tra chuyên ngành >

Triển khai

thực hiện Bảo quản hàng hóa

Cơ quan chứng nhận tiến hành lấy mẫu, đánh giá giám định đối với hàng hóa theo thông số kỹ thuật quy định của cơ quan quản lý

Thực hiện theo tiêu chuẩn - quy chuẩn kỹ thuật >

Chứng nhận

Giấy chứng nhận, chứng thư giám định

Nhận đánh giá độc lập và đạt được chứng nhận về chất lượng hàng hóa, sản phẩm xuất-nhập khẩu của bạn.

Kiểm tra chuyên ngành >

Lưu hành

Hàng hóa phù hợp được thông quan

Đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa tuân thủ quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

 

Thông quan sản phẩm, hàng hóa >

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin qua số điện thoại:

Số điên thoại: 0976 389 199

Email: contacts@isocert.org.vn

Yêu cầu báo giá >


Các đối tượng giám định

icon zalo
ajax-loader