0976.389.199
Giám định thương mại

Giám định thương mại

Các giải pháp giám định tại ISOCERT hỗ trợ khách hàng đảm bảo chất lượng và sự phù hợp của hàng hóa so với yêu cầu của hợp đồng và tiêu chuẩn hiện hành.

Là tổ chức giám định tại Việt Nam, ISOCERT sẵn sàng đáp ứng tốt hầu hết các loại hình và yêu cầu trong lĩnh vực giám định, cung cấp đến bạn những giải pháp hiệu quả cho nhu cầu của bạn.

 Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, tận tâm
 Chứng thư giám định có giá trị pháp lý
 Thủ tục trọn gói, báo giá rõ ràng
 Dịch vụ cung cấp rộng khắp cả nước

Các dịch vụ giám định


Vai trò của giám định trong đời sống, thương mại và quản lý công

Các loại hình giám định

Tại nơi sản xuất

Tại cảng xếp

Tại cảng dỡ

Tại chân nhà máy/công trình