Lĩnh vực

Sáng tạo thịnh vượng

Bộ câu hỏi ôn tập quản trị chất lượng dưới đây gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm nhằm giúp cho các bạn có thêm nguồn tài liệu bổ ích phục vụ cho nhu cầu học tập cũng như...
Trong quá trình sản xuất cần phải xem xét các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến các hoạt động đang diễn ra hàng ngày. Rủi ro có thể phát sinh do bản chất của nguyên vật liệu...
Checklist đánh giá nội bộ ISO 22000:2018 là một trong những yêu cầu cơ bản cần có khi triển khai hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Đây cũng là yêu cầu được sử dụng để đánh...
Quản trị rủi ro có lẽ chưa bao giờ quan trọng hơn bây giờ. Bởi những rủi ro mà các tổ chức hay doanh nghiệp phải đối mặt ngày càng lớn và phức tạp hơn. Vậy quản trị...
Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp có ý nghĩa rất to lớn đối với việc thu hút và giữ chân những nhân viên cấp cao và một lượng khách hàng trung thành...
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) được hiểu là các cam kết của doanh nghiệp đóng góp vào sự phát triển kinh tế bền vững thông qua việc tuân thủ các chuẩn mực về bảo vệ...
Tính bền vững đã trở thành mục tiêu chiến lược và hoạt động của các nhà sản xuất trên toàn cầu. Các phương thức kinh doanh bền vững không chỉ tốt cho môi trường mà còn có thể...
Những người lao động có việc làm hạnh phúc, gia đình đủ ăn, công dân an cư lạc nghiệp và những tấm gương tích cực cho thanh niên là một số trụ cột tạo nên một cộng đồng...
Nhà quản trị, thông qua các hoạt động của họ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự thành công hay thất bại của tổ chức. Nhà quản trị làm thay đổi kết quả của tổ chức/doanh nghiệp bằng...
Lãnh đạo là gì? Quản lý là gì? Chắc hẳn các bạn đã từng nghe qua hoặc nghe rất nhiều lần về hai thuật ngữ này trong công việc cũng như cuộc sống thường ngày. Tuy nhiên định...
Người quản lý có thể đóng một vi trí rất quan trọng đối với sự thành công của một tổ chức. Họ dẫn dắt nhân viên trong các bộ phận của mình ngoài việc giúp đặt ra các...
Được phát triển vào những năm 1950, FMEA là một trong những phương pháp cải thiện độ tin cậy có cấu trúc sớm nhất. Ngày nay nó vẫn là một phương pháp hiệu quả cao để giảm khả...
Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tới tất cả mọi hoạt động của con người, suốt từ năm 2019 và đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.
Vào ngày 25 tháng 9 năm 2020, Ủy ban Codex Alimentarius đã thông qua Quy tắc thực hành sửa đổi (Nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm (CXC 1-1969) và phụ lục HACCP của nó). Trong bài...
Các hành động được thực hiện ngay bây giờ để giảm thiểu tác động lên chuỗi cung ứng do Coronavirus cũng có thể xây dựng khả năng phục hồi trước những cú sốc trong tương lai. Ngay cả...
Việc nắm bắt được chuỗi cung ứng đúng đắn là việc tạo ra hoặc phá vỡ đối với các công ty - đặc biệt là trong thế giới hiện đại, nơi người tiêu dùng mong đợi nhận được...
Quy tắc đạo đức nghề nghiệp là tập hợp các hướng dẫn mà các nhóm hoặc tổ chức có thể sử dụng để đưa ra các quyết định đúng đắn tại nơi làm việc. Nó cho phép bạn...
Bộ Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam gồm Lời nói đầu, 06 Chương và 32 Quy tắc được ban hành kèm theo Quyết định số 201/QĐ-HĐLSTQ ngày 13 tháng 12 năm...
Đạo đức là một phạm trù chỉ những phẩm chất đạo đức của con người, là một khái niệm rộng nên không thể định nghĩa một cách rõ rang và cụ thể. Tuy nhiên đây lại là một...
Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp có ý nghĩa rất to lớn đối với việc thu hút và giữ chân những nhân viên cấp cao và một lượng khách hàng trung thành...