Lĩnh vực

Sáng tạo thịnh vượng

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO), được thành lập tại London vào năm 1946, đang định hình chiến lược phát triển của mình sau năm 2020 và hướng tới năm 2030.
Giáo dục là một hoạt động đặc biệt và có ý nghĩa hết sức quan trọng. Chất lượng giáo dục luôn là yếu tố quan tâm của toàn xã hội. Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)...
Thiết lập Hệ thống hạ tầng chất lượng là một trong các bước thiết thực và tích cực mà một quốc gia đang phát triển có thể thực hiện trên con đường tiến tới phát triển một nền...
Trong các bài viết trước đã đề cập đến những nguyên tắc, chủ đề cốt lõi và các vấn đề của trách nhiệm xã hội. Bài viết này đề cập đến các nội dung hướng dẫn thực hành...
Quan điểm trước đây về Trách nhiệm xã hội tập trung vào những hoạt động bác ái như từ thiện. Những vấn đề như thực hành lao động và thực hành hoạt động công bằng được chú ý...
Chúng ta thường nghe nói về trách nhiệm xã hội liên quan đến phát triển bền vững và nay là mua sắm bền vững. Năm 2017 Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế đã công bố tiêu chuẩn...
Hiện nay, chúng ta đang vận hành một nền kinh tế với một xã hội tiêu thụ dựa trên khai thác tài nguyên thiên nhiên cùng với lượng rác thải ngày càng tăng.
Thế giới đang trải qua một sự chuyển đổi mô hình sản xuất mạnh mẽ nhờ sự lan tỏa của các công nghệ mới nổi trong cách mạng Công nghiệp 4.0 (như: công nghệ dữ liệu lớn, Robot...
Hệ thống TXNG (Traceability System), theo TCVN 12850:12019, là Hệ thống bao gồm hoạt động định danh sản phẩm, thu thập và lưu trữ thông tin về trạng thái của sản phẩm theo thời gian, địa điểm nhằm...
Phát triển thị trường trong nước nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng hàng Việt Nam để thực hiện tốt chủ trương và các chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về việc...
Chè Shan Tuyết là giống chè cổ thụ đặc trưng của vùng núi phía Bắc Việt Nam vốn nổi tiếng với chất lượng và giá trị kinh tế cao được công nhận không chỉ trong nước mà còn...
Giải quyết tham nhũng là điều quan trọng để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững và điều này đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện bao gồm tất cả các thành viên trong xã...
icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader