0976.389.199
Thực phẩm

Thực phẩm

Theo luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 của Quốc hội ngày 17/6/2010, kiểm nghiệm thực phẩm là hoạt động thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn tương ứng đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, chất bổ sung vào thực phẩm, bao gói, dụng cụ, vật liệu chứa đựng thực phẩm.

Vệ sinh an toàn thực phẩm hay an toàn thực phẩm hiểu theo nghĩa hẹp là một môn khoa học dùng để mô tả việc xử lý, chế biến, bảo quản và lưu trữ thực phẩm bằng những phương pháp phòng ngừa, phòng chống bệnh tật do thực phẩm gây ra. Vệ sinh an toàn thực phẩm cũng bao gồm một số thói quen, thao tác trong khâu chế biến cần được thực hiện để tránh các nguy cơ sức khỏe tiềm năng nghiêm trọng. Hiểu theo nghĩa rộng, vệ sinh an toàn thực phẩm là toàn bộ những vấn đề cần xử lý liên quan đến việc đảm bảo vệ sinh đối với thực phẩm nhằm đảm bảo cho sức khỏe của người tiêu dùng. Đây là một vấn đề và nguy cơ rất lớn mà các nước đang phát triển như Việt Nam phải đối mặt. 


ISOCERT giới thiệu một số chỉ tiêu thử nghiệm Thực phẩm chính, giúp các nhà sản xuất Thực phẩm có những định hướng trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.

Sự cần thiết của kiểm nghiệm thực phẩm


Các lĩnh vực kiểm nghiệm thực phẩm

Kiểm nghiệm thực phẩm hướng đến kiểm nghiệm chất lượng và kiểm nghiệm an toàn của sản phẩm thực phẩm.

 1. Kiểm nghiệm thành phần dinh dưỡng
 2. Kiểm nghiệm phụ gia thực phẩm
 3. Đánh giá hạn sử dụng của sản phẩm thực phẩm
 4. Kiểm nghiệm cảm quan thực phẩm
 5. Kiểm nghiệm độc tố vi nấm
 6. Kiểm nghiệm độc tố tự nhiên
 7. Kiểm nghiệm thuốc bảo vệ thực vật
 8. Kiểm nghiệm chất gây dị ứng
 9. Kiểm nghiệm thuốc thú y
 10. Kiểm nghiệm kim loại nặng
 11. Kiểm nghiệm vi khoáng
 12. Kiểm nghiệm vi sinh vật
 13. Đánh giá tính kháng kháng sinh của vi khuẩn
 14. Kiểm nghiệm thực phẩm biến đổi gen

Đối tượng kiểm nghiệm

Kiểm nghiệm thực phẩm liên quan đến toàn bộ các mắt xích trong chuỗi thực phẩm và các sản phẩm liên quan đến thực phẩm:

icon zalo
ajax-loader