0976.389.199
Thử nghiệm hóa

Thử nghiệm hóa

Hóa học là một trong những ngành khoa học cơ bản được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Hóa học (tiếng Anh là Chemistry) - một nhánh của Khoa học tự nhiên, là ngành nghiên cứu về thành phần, cấu trúc, tính chất và sự thay đổi của vật chất. Hóa học nói về các nguyên tố, hợp chất, nguyên tử, các phản ứng hóa học giữa những thành phần đó. Hóa học được mệnh danh là “khoa học trung tâm của các ngành khoa học”. Vì có rất nhiều ngành khoa học khác đều lấy hóa học làm cơ sở nền tảng để phát triển. Ví dụ như sinh học, y học, vật lý hay khoa học tội phạm…

ISOCERT giới thiệu các chỉ tiêu thử nghiệm cơ bản trong ngành Hoá, mang cái nhìn tổng quát nhất đến với các doanh nghiệp đã và đang phát triển sản phẩm trong lĩnh vực Hoá, và có mong muốn đưa sản phẩm tới thị trường đóng góp cho nền kinh tế quốc gia.

Yêu cầu với phòng thử nghiệm Hoá

Phòng thử nghiệm được chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón của Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn.

Phòng thử nghiệm được chỉ định tổ chức thử nghiệm thuốc bảo vệ thực vật của Cục Bảo vệ Thực vật – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Phòng thử nghiệm được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định là tổ chức thử nghiệm xác định hàm lượng vàng 

Phòng thử nghiệm được công nhận theo ISO/IEC 17025:2005 bởi Văn phòng công nhận chất lượng Việt Nam (Vietnam Bureau of Accreditation – BoA)

Tìm hiểu thêm về ngành Hoá >