Dịch Vụ Chứng Nhận HACCP CODEX - Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn

 • Dịch vụ bao gồm:

  ✔️ Đào tạo hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn HACCP tại doanh nghiệp

  ✔️ Quyết định sử dụng dấu chứng nhận

  ✔️ Dấu công nhận quốc tế BOA 

  ✔️ Chứng chỉ HACCP

ISOCERT cam kết:

✔️ Thực hiện trên toàn quốc

✔️ Tư vấn miễn phí 24/7

✔️ Chuyên gia kinh nghiệm, thân thiện, nhiệt tình

✔️ Giấy chứng nhận hiệu lực quốc tế

 

Chứng nhận HACCP là gì?

Chứng nhận HACCP việc tổ chức chứng nhận đánh giá một doanh nghiệp áp dụng hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn theo yêu cầu của tiêu chuẩn HACCP. Nếu doanh nghiệp áp dụng hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn HACCP thì tổ chức chứng nhận sẽ cấp giấy chứng nhận HACCP cho doanh nghiệp. 

Tiêu chuẩn HACCP là gì?

Hazard analysis and critical control point (HACCP) Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn là một hệ thống xác định, đánh giá và kiểm soát các mối nguy có nghĩa đối với sự an toàn của thực phẩm.

Tiêu chuẩn về phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn, HACCP hướng dẫn toàn bộ chu trình thực phẩm từ khâu ban đầu tới khâu tiêu thụ cuối cùng và chỉ ra cách kiểm tra theo từng giai đoạn của chu trình chế biến thực phẩm. Tiêu chuẩn này đưa ra khuyến cáo về những cách giải quyết cơ bản, dựa trên HACCP.

HACCP là một công cụ kiểm soát rủi ro được thừa nhận trên toàn thế giới, được sử dụng nhằm chủ động kiểm soát các vấn đề an toàn thực phẩm. Một hệ thống HACCP giúp bạn tập trung vào các mối nguy ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm thông qua nhận diện các mối nguy, và giúp thiết lập những giới hạn kiểm soát trọng yếu đối với các điểm trọng yếu trong suốt quá trình sản xuất. 

Đối tượng áp dụng tiêu chuẩn HACCP

HACCP có thể áp dụng với tất cả các lĩnh vực trong ngành công nghiệp thực phẩm một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, trong đó có các nhà sản xuất cấp 1, các cơ sở chế tạo, cơ sở chế biển, và các tổ chức dịch vụ thực phẩm, những đối tượng muốn chứng minh sự phù hợp của tổ chức mình với các yêu cầu pháp lý về an toàn thực phẩm cấp quốc gia và quốc tế.

Vì sao doanh nghiệp cần chứng nhận HACCP?

Tình hình sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng hóa thực phẩm ngày càng phát triển và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Do đó, việc kiểm soát có hiệu quả vệ sinh thực phẩm là vô cùng quan trọng, để tránh được những ảnh hưởng xấu cho sức khỏe con người và tránh gây những hậu quả về kinh tế, do bệnh tật hay sự tổn hại mà thực phẩm đem đến và do hư hao thực phẩm. Tất cả chúng ta bao gồm các chủ trang trại, những người chăn nuôi trồng trọt, người sản xuất và chế biến thực phẩm và người tiêu dùng, đều có nghĩa vụ đảm bảo thực phẩm được an toàn và phù hợp cho tiêu dùng.

Tiêu chuẩn HACCP là nền móng vững chắc cho việc đảm bảo vệ sinh thực phẩm, cần được sử dụng tiêu chuẩn nguyên tắc chung này cùng với từng quy phạm riêng về thực hành vệ sinh, một cách thích hợp và kết hợp với các hướng dẫn về chỉ tiêu sinh vật. 

Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát trọng yếu (HACCP) là nền tảng chính của luật pháp quốc tế và thực hành sản xuất tốt trong mọi lĩnh vực trong ngành công nghiệp thực phẩm.HACCP cũng đóng vai trò quan trọng đối với các tiêu chuẩn phù hợp được chứng nhận, và được thừa nhận là một yếu tố chính của thương mại quốc tế thực phẩm. 

Chứng nhận HACCP được coi là bằng chứng chứng minh tổ chức (doanh nghiệp) sản xuất và cung cấp, đảm bảo vệ sinh thực phẩm đáp ứng yêu cầu của pháp luật. 

Ngoài ra, theo nghị định số 15/2018/NĐ-CP tại:

Điều 12. Cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

 1. k) Cơ sở đã được cấp một trong các giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực.

Có nghĩa là nếu tổ chức (doanh nghiệp, cơ sở) đã được cấp chứng nhận HACCP sẽ không phải làm giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Lợi ích khi doanh nghiệp đạt chứng nhận HACCP

Cho phép doanh nghiệp chứng minh cam kết về an toàn thực phẩm

Bộ cung cụ giúp doanh nghiệp quản lý tốt các khâu liên quan đến thực phẩm

Tạo lòng tin đối với người tiêu thụ, các cửa hàng bán lẻ và người mua trong chuỗi cung ứng thực phẩm.

Cung cấp cho người mua, người tiêu thụ, các tổ chức chính phủ và các tổ chức thương mại một sự đảm bảo rằng các hệ thống kiểm soát được đặt đúng chỗ để đảm bảo an toàn vệ sinh cho quá trình sản xuất thực phẩm.

Tiêu chuẩn này dựa trên các tiêu chuẩn của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm Codex đã được thừa nhận quốc tế, các hướng dẫn và các tiêu chuẩn quốc gia khác.

Đánh giá định kỳ giúp bạn giám sát liên tục hệ thống an toàn thực phẩm

7 Nguyên tắc của hệ thống HACCP

Hệ thống HACCP có 7 nguyên tắc sau đây:

Nguyên tắc 1: Tiến hành phân tích mối nguy.

Nguyên tắc 2: Xác định các điểm kiểm soát tới hạn (CCP).

Nguyên tắc 3: Thiết lập các giới hạn tới hạn.

Nguyên tắc 4: Thiết lập hệ thống kiểm soát giám sát các điểm CCP.

Nguyên tắc 5: Thiết lập hành động khắc phục cần tiến hành khi khâu giám sát chỉ ra rằng một CCP nào đó không được kiểm soát.

Nguyên tắc 6: Thiết lập các thủ tục xác nhận để khẳng định là hệ thống HACCP hoạt động hữu hiệu.

Nguyên tắc 7: Lập tài liệu về tất cả các thủ tục và hồ sơ đối với các nguyên tắc này và việc ứng dụng chúng.

Tổ chức chứng nhận HACCP.

Tổ chức chứng nhận là tổ chức có thẩm quyền cấp chứng nhận HACCP cho doanh nghiệp nhưng tổ chức này phải có những điều kiện sau mới được phép hoạt động chứng nhận HACCP:

Tổ chức chứng nhận này phải được cơ quan nhà nước(như tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, bộ khoa học công nghệ) có thẩm quyền cấp phép cho tổ chức chứng nhận này hoạt động đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ, môi trường,... theo nghị định 107/2016/NĐ-CP. 

Hiện nay ở Việt Nam có tổ chức nhiều tổ chức chứng nhận ISO, nhưng không phải tổ chức nào cũng được phép cấp chứng nhận HACCP cho doanh nghiệp. 

Vậy tổ chức chứng nhận HACCP  là tổ chức nào?

Khi đăng ký chứng nhận HACCP  cho doanh nghiệp mình, để tránh tiền mất tật mang, cũng như rủi ro không mong muốn xảy ra thì doanh nghiệp nên chú ý chọn tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoạt động chứng nhận HACCP/TCVN 5603

Tại Việt Nam, hoạt động chứng nhận HACCP/TCVN 5603 của tổ chức chứng nhận ISOCERT đã được đăng ký tại tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng trực thuộc bộ Khoa học và công nghệ theo giấy chứng nhận số: 1162/TĐC-HCHQ 

Do đó, ISOCERT có đủ cơ sở pháp lý cũng như đủ năng lực tham gia hoạt động đánh giá và chứng nhận HACCP cho doanh nghiệp. Nên ISOCERT là tổ chức chứng nhận HACCP được nhiều doanh nghiệp Việt tin tưởng và lựa chọn.  

Hơn +1000 doanh nghiệp đăng ký cấp chứng nhận HACCP tại ISOCERT đã đạt chứng nhận HACCP với chi phí tiết kiệm nhất. 

Điều kiện để được cấp chứng nhận HACCP.

Điều kiện thứ 1: Xây dựng áp dụng tiêu chuẩn HACCP.

Điều kiện này có thể bao gồm các yêu cầu: Lãnh đạo cam kết; Đánh giá và lập kế hoạch; Thiết lập hệ thống HACCP; Phân tích các mối nguy; Xác định các điểm kiểm soát tới hạn; Thiết lập các ngưỡng tới hạn; Thiết lập hệ thống giám sát các điểm kiểm soát tới hạn; Thực hiện cơ chế khắc phục, phòng ngừa; Xác lập các thủ tục kiểm tra; Thiết lập hệ thống tài liệu liên quan đến mọi thủ tục, hoạt động của chương trình HACCP; Áp dụng hệ thống; Đánh giá, cải tiến

Điều kiện thứ 2: Đăng ký cấp chứng nhận HACCP. 

Đăng ký cấp chứng nhận HACCP tại tổ chức chứng nhận ISOCERT. Sau khi đăng ký xong ISOCERT sẽ tiến hành đánh giá hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn theo tiêu chuẩn HACCP. Nếu hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn của doanh nghiệp phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn HACCP thì ISOCERT sẽ cấp cho doanh nghiệp giấy chứng nhận HACCP (chứng chỉ HACCP). 

Điều kiện thứ ba: Duy trì hệ thống và hiệu lực chứng nhận HACCP.

Doanh nghiệp tiếp tục duy trì thực hiện hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soat tới hạn theo yêu cầu của tiêu chuẩn HACCP và hiệu lực của giấy chứng nhận HACCP. Sau khi đạt được chứng nhận HACCP; doanh nghiệp cần thường xuyên cải tiến và duy trì việc áp dụng hệ thống.

 

Hiệu lực của chứng nhận HACCP.

Hiệu lực của giấy chứng nhận HACCP chỉ khoảng thời gian từ ngày cấp chứng nhận HACCP đến ngày hết hạn (hết hiệu lực) của giấy chứng nhận HACCP có giá trị pháp lý bắt buộc doanh nghiệp phải thi hành thì chứng nhận HACCP mới có giá trị trong thời gian đó. 

Hầu hết các chứng nhận ISO có hiệu lực trong 3 năm kể từ ngày cấp. Chứng nhận HACCP cũng vậy. Trong 3 năm đó, tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá giám sát hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn của doanh nghiệp, mỗi năm một lần.

Chi phí chứng nhận HACCP 

Với mỗi doanh nghiệp khác nhau thì chi phí chứng nhận HACCP là khác nhau bởi chi phí tùy thuộc vào quy mô, phạm vi, số lượng sản phẩm của doanh nghiệp, chi phí xây dựng áp dụng và chi phí nhân sự tham gia, chi phí đăng ký, chi phí thử nghiệm,....

Do đó, các doanh nghiệp nên hoạch định rõ kinh phí sao cho phù hợp với doanh nghiệp mình. 

Doanh nghiệp có thể tham khảo chi phí chứng nhận HACCP tại ISOCERT với giá tốt nhất, dịch vụ uy tín.

Thời gian cấp chứng nhận HACCP

Thời gian xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn HACCP

Để đạt chứng nhận HACCP doanh nghiệp phải trải qua thời gian:

Tùy theo thời gian thực hiện áp dụng tiêu chuẩn HACCP của doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp triển khai thực hiện 3 đến 6 tháng, có nhiều doanh nghiệp khoảng thời gian này có thể lớn hơn. 

Thời gian cấp chứng chỉ HACCP

Thời gian cấp chứng nhận HACCP thông thường ngắn hơn quãng thời gian thực hiện. Sau khi đăng ký chứng nhận ISO tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành điều chuyên gia có trình độ chuyên môn phù hợp xuống đánh giá hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn của doanh nghiệp. 

Nếu kết quả đánh giá hệ thống quản phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn của doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn HACCP thì doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận HACCP sau đó vài ngày.

Nếu kết quả đánh giá hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn của doanh nghiệp không không phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn HACCP thì doanh nghiệp sẽ phải tiến hành khắc phục hành động không phù hợp trong vòng 3 đến 6 tháng. Nếu doanh nghiệp không khắc phục được thì quá trình đánh giá sẽ kết thúc và doanh nghiệp không được cấp chứng nhận HACCP.

Thời gian cấp chứng chỉ HACCP còn phụ thuộc vào năng lực của tổ chức chứng nhận. Nếu tổ chức chứng nhận có đầy đủ, số lượng chuyên gia, trình độ chuyên môn phù hợp thì thời gian này sẽ được rút ngắn. 

Khách hàng đã được ISOCERT đào tạo và đánh giá chứng nhận HACCP

 

Công ty TNHH GU Việt áp dụng hệ thống HACCP phù hợp tiêu chuẩn HACCP và được ISOCERT cấp giấy chứng nhận HACCP

giấy chứng nhận haccp

Công ty TNHH GU Việt áp dụng hệ thống HACCP phù hợp tiêu chuẩn HACCP và được ISOCERT cấp giấy chứng nhận HACCP

 

chứng nhận haccp

Công ty cổ phần Rạng Đông Films áp dụng hệ thống HACCP phù hợp tiêu chuẩn HACCP và được ISOCERT cấp giấy chứng nhận HACCP

 

 

chứng chỉ haccp

Hộ kinh doanh Giò Chả Xưa áp dụng hệ thống HACCP phù hợp tiêu chuẩn HACCP và được ISOCERT cấp giấy chứng nhận HACCP

 

 

icon phone

Gọi điện ngay

0976 389 199

Để được tư vấn miễn phí(24/7)

Xem địa chỉ chi nhánh gần nhất

Đăng ký chứng nhận HACCP

 1. Đăng Ký kinh doanh, có ngành nghề sản xuất
 2. Kế hoạch HACCP cho từng sản phẩm
 3. Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở
 4. Giấy khám sức khỏe của người trực tiếp tham gia
 5. Hợp đồng nguyên liệu đầu vào
 6. Kết quả thử nghiệm nước nếu có
 7. Kết quả thử nghiệm sản phẩm
    Đăng ký

 

 

"ISOCERT HÀI HÒA CÙNG THỊNH VƯỢNG"

19 đánh giá

Bình luận
ajax-loader