0976.389.199
Dầu khí

Dầu khí

ISOCERT cung cấp dịch vụ thử nghiệm dầu thô, dầu tinh, các loại nhiên liệu bao gồm xăng, dầu đốt điêzen, dầu đốt, dầu cặn, khí dầu mỏ hóa lỏng, hóa chất, các khí công nghiệp và khí tự nhiên...

Phòng thí nghiệm áp dụng theo tiêu chuẩn ASTM, ISO, IP và các phương pháp, quy trình được công nhận khác. Ngoài ra, ISOCERT còn có đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp với kinh nghiệm giải quyết sự cố, tham gia nghiên cứu và phát triển các tiêu chuẩn quốc tế. 


ISOCERT đưa ra các chỉ tiêu sản phẩm và phương pháp thử nghiệm như sau:

icon zalo
ajax-loader