chua co ss
Cấp Giấy Chứng Nhận ISO 9001:2015 | Uy Tín Tiết Kiệm - Giá Trị Quốc Tế

Cấp Giấy Chứng Nhận ISO 9001:2015 | Uy Tín Tiết Kiệm - Giá Trị Quốc Tế

 • Kết quả đạt được

    Áp dụng hệ thống ISO 9001 thực tế

    Quyết định sử dụng dấu chứng nhận

    Dấu công nhận quốc tế BOA – IAF

    Giấy chứng nhận ISO 9001:2015

Dịch vụ tại ISOCERT

icon  Thực hiện trên toàn quốc

icon  Tư vấn online miễn phí 24/7

icon  Chuyên gia kinh nghiệm, thân thiện, nhiệt tình

icon  Giấy chứng nhận hiệu lực quốc tế


Chứng nhận ISO 9001 là gì?

Chứng nhận ISO 9001 là việc tổ chức chứng nhận (đánh giá bên thứ 3) đánh giá một doanh nghiệp hoặc một tổ chức áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo các điều khoản của tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Nếu Doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo các điều khoản của ISO 9001 thì tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận ISO 9001 (chứng chỉ iso 9001). 

Tiêu chuẩn ISO 9001 là gì? 

Tiêu chuẩn ISO 9001 là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) phát triển và ban hành. ISO 9001 đưa ra các yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho một hệ thống quản lý chất lượng. Nó được sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của một tổ chức. 

ISO 9001:2015 là phiên bản mới nhất của ISO 9001 chính thức thay thế phiên bản cũ trước đó là ISO 9001:2008.

Đây là tiêu chuẩn giúp các doanh nghiệp có một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả rõ ràng hơn trong các khâu, các thành phần cụ thể của doanh nghiệp. Từ đó sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho các doanh nghiệp.

Đối tượng áp dụng ISO 9001:

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có thể áp dụng đối với mọi tổ chức/doanh nghiệp (không phân biệt phạm vi, quy mô hay sản phẩm, dịch vụ. quyền sở hữu, ví dụ như: các cơ sở sản xuất, cung cấp dịch vụ, các đơn vị hành chính sự nghiệp, …). 

Vì sao doanh nghiệp cần chứng nhận ISO 9001:2015?

Chứng nhận ISO 9001:2015 được coi là một trong những tấm bằng quan trọng nhất của hầu hết các doanh nghiệp để chứng minh rằng: Doanh nghiệp đó sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt, doanh nghiệp đó có một hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩn ISO 9001. 

Từ đó, khách hàng có thể tin dùng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp. Thu hút và nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp mình trên thị trường tương đối khốc liệt. 

Tổ chức chứng nhận ISO 9001

Để được cấp giấy chứng nhận ISO 9001 doanh nghiệp phải trải qua quá trình đăng ký và đánh giá hệ thống quản lý chất lượng bởi tổ chức chứng nhận.

Giới thiệu về chứng nhận và tổ chức chứng nhận ISO 9001.

Chứng nhận là hoạt động mà một tổ chức đánh giá độc lập (đánh giá bên thứ 3 được tiến hành bởi tổ chức đánh giá độc lập, như tổ chức chứng nhận ISOCERT) tiến hành nhằm xác nhận một sản phẩm, dịch vụ, hệ thống, quá trình hay vật liệu phù hợp với những yêu cầu cụ thể. Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng là chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Tổ chức tiến hành hoạt động chứng nhận gọi là tổ chức đánh giá chứng nhận, hay tổ chức chứng nhận. 

Ai có thẩm quyền cấp chứng nhận iso 9001:2015?

Tổ chức chứng nhận ISO là tổ chức có thẩm quyền chứng nhận ISO 9001 nhưng tổ chức này phải có những điều kiện sau mới được phép hoạt động chứng nhận ISO:

Tổ chức chứng nhận này phải được cơ quan nhà nước (như tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, bộ khoa học công nghệ) có thẩm quyền cấp phép cho tổ chức chứng nhận này hoạt động đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ, môi trường,...Theo nghị định 107/2016/NĐ-CP. 

Nên đăng ký chứng nhận ISO 9001 ở tổ chức chứng nhận nào?

Hiện nay ở Việt Nam có nhiều tổ chức chứng nhận ISO, nhưng không phải tổ chức nào cũng được phép cấp chứng chỉ ISO 9001:2015 cho doanh nghiệp. 

Vậy tổ chức chứng nhận ISO 9001 là tổ chức nào?

Khi đăng ký chứng chỉ ISO 9001:2015 cho doanh nghiệp mình, để tránh tiền mất tật mang, cũng như rủi ro không mong muốn xảy ra thì doanh nghiệp nên chú ý chọn tổ chức chứng nhận được công nhận có đủ năng lực tiến hành đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 phù hợp theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1:2015 & ISO/IEC TS 17021-3:2017. 

Tổ chức chứng nhận ISO này được văn phòng công nhận chất lượng (như BOA) công nhận và cấp VICAS thì doanh nghiệp có thể yên tâm đăng ký.

chứng chỉ công nhận năng lực tiến hành đánh giá và chứng nhận ISO 9001  

 

Bộ khoa học công nghệ văn phòng công nhận chất lượng (BOA) công nhận ISOCERT có đủ năng lực tiến hành đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, cấp số VICAS 067 - QMS

- Dấu IAF: thể hiện rằng ISOCERT được công nhận bởi diễn đàn công nhận quốc tế - tập hợp của các tổ chức công nhận hàng đầu trên thế giới. Do đó, giấy chứng nhận ISO 9001 của ISOCERT cấp cho doanh nghiệp được công nhận và thừa nhận quốc tế

 

ISOCERT đã đăng ký hoạt động chứng nhận hệ thống ISO theo TCVN ISO 9001/ISO 9001

Tại Việt Nam, hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 của tổ chức chứng nhận ISOCERT đã được đăng ký tại tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng trực thuộc bộ khoa học và công nghệ theo giấy chứng nhận số: 239/TĐC-HCHQ 

Do đó, ISOCERT có đủ cơ sở pháp lý cũng như đủ năng lực tham gia hoạt động đánh giá và cấp chứng chỉ ISO 9001:2015 cho doanh nghiệp. ISOCERT là tổ chức chứng nhận ISO 9001 uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Hơn +1000 doanh nghiệp đăng ký chứng nhận ISO 9001 tại ISOCERT đã đạt chứng nhận ISO 9001 với chi phí tiết kiệm nhất. 

Điều kiện để được cấp chứng nhận ISO 9001:2015

Để được cấp giấy chứng nhận ISO 9001 doanh nghiệp phải có những điều kiện sau:

Điều kiện thứ 1: Xây dựng áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001

Doanh nghiệp xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 - hệ thống quản lý chất lượng sao cho phù hợp với doanh nghiệp mình. 

Ở mỗi doanh nghiệp thì quá trình xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn là khác nhau bởi quy mô, phạm vi, số lượng nhân viên, số phòng ban, văn phòng, sản phẩm,...là khác nhau. Do đó, ngay từ đầu các doanh nghiệp phải có kế hoạch cũng như chương trình xây dựng áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 cho riêng doanh nghiệp mình. 

Điều kiện này gồm một số việc quan trọng như: xác định phạm vi hoạt động của doanh nghiệp, họp lãnh đạo cam kết thực hiện xây dựng áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 9001, thành lập ban ISO với các thành viên là đại diện các bộ phận để thực hiện dự án; hoạch định rủi ro và cơ hội, mục tiêu chất lượng; nguồn nhân lực tham gia; thực hiện; đánh giá kết quả thực hiện; cải tiến và khắc phục. 

Điều kiện thứ 2: Đăng ký cấp chứng nhận ISO 9001 

Đăng ký cấp chứng nhận ISO 9001 tại tổ chức chứng nhận ISOCERT. Sau khi đăng ký xong tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001. Nếu hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp phù hợp các yêu cầu về nội dung ISO 9001 của tiêu chuẩn thì tổ chức chứng nhận sẽ cấp cho doanh nghiệp giấy chứng nhận ISO 9001 (chứng chỉ ISO 9001). 

Điều kiện thứ ba: Duy trì hệ thống và hiệu lực chứng nhận ISO 9001.

Tiếp tục duy trì thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 và hiệu lực của giấy chứng nhận ISO 9001. Sau khi đạt được chứng nhận ISO 9001:2015; doanh nghiệp cần thường xuyên cải tiến và duy trì việc áp dụng hệ thống.

Chứng nhận ISO 9001 có hiệu lực trong bao lâu?

Hiệu lực của giấy chứng nhận ISO 9001 là chỉ khoảng thời gian từ ngày cấp chứng nhận ISO 9001 đến ngày hết hạn của giấy chứng nhận ISO 9001 2015 có giá trị pháp lý bắt buộc doanh nghiệp phải thi hành thì chứng nhận ISO 9001 mới có giá trị trong thời gian đó. 

Hầu hết các chứng nhận ISO có hiệu lực trong 3 năm kể từ ngày cấp, chứng nhận ISO 9001 cũng vậy. Trong 3 năm đó, tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá giám sát hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp. Mỗi năm một lần.

Giấy chứng nhận ISO 9001 bị thu hồi trong trường hợp nào?

Trường hợp doanh nghiệp không thi hành (áp dụng, vận hành hệ thống theo tiêu chuẩn ISO 9001) thì hiệu lực của giấy chứng nhận ISO 9001 không có giá trị sẽ bị tổ chức chứng nhận thu hồi. Nhiều doanh nghiệp sau khi đạt chứng nhận ISO 9001 đã không duy trì áp dụng hệ thống dẫn đến hoạt động trì trệ, vận hành sai, khi tổ chức chứng nhận giám sát rất có thể doanh nghiệp bị thu hồi và hiệu lực của giấy chứng nhận không còn giá trị.

Chi phí chứng nhận ISO 9001:2015

 Với mỗi doanh nghiệp khác nhau thì chi phí chứng nhận ISO 9001 là khác nhau bởi chi phí tùy thuộc vào quy mô, phạm vi, số lượng sản phẩm của doanh nghiệp, chi phí xây dựng áp dụng và chi phí nhân sự tham gia, chi phí đăng ký, chi phí thử nghiệm,....

Do đó, các doanh nghiệp nên hoạch định rõ kinh phí sao cho phù hợp với doanh nghiệp mình. 

Doanh nghiệp có thể tham khảo chi phí chứng nhận ISO 9001 tại ISOCERT với giá tốt nhất, dịch vụ uy tín, 

Thời gian cấp chứng nhận ISO 9001

Để đạt chứng nhận ISO 9001 doanh nghiệp phải trải qua:

Thời gian xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001

Tùy theo thời gian thực hiện áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 của doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp triển khai thực hiện 3 đến 6 tháng, có nhiều doanh nghiệp khoảng thời gian này có thể lớn hơn. 

Thời gian cấp Chứng chỉ iso 9001:2015

Thời gian cấp chứng nhận ISO 9001 thông thường ngắn hơn quãng thời gian thực hiện. Sau khi đăng ký chứng nhận ISO tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành điều chuyên gia có trình độ chuyên môn phù hợp xuống đánh giá hệ thống của doanh nghiệp. 

Nếu kết quả đánh giá hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 thì doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận sau đó vài ngày.

Nếu kết quả đánh giá hệ thống quản lý của doanh nghiệp không phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 thì doanh nghiệp sẽ phải tiến hành khắc phục hành động không phù hợp trong vòng 3 đến 6 tháng mà doanh nghiệp không khắc phục được thì quá trình đánh giá sẽ kết thúc và doanh nghiệp không được cấp chứng nhận ISO 9001:2015.

Thời gian cấp chứng chỉ ISO 9001 còn phụ thuộc vào năng lực của tổ chức chứng nhận. Nếu tổ chức chứng nhận có đầy đủ, số lượng chuyên gia, trình độ chuyên môn phù hợp thì thời gian này sẽ được rút ngắn. 

Quy trình chứng nhận ISO 9001:2015 tại ISOCERT

TT

Nội dung

Trách nhiệm

Bước 1

Đăng ký chứng nhận

 Tổ chức đăng ký chứng nhận: Quý tổ chức có nhu cầu đăng ký theo form Đăng ký chứng nhận của ISOCERT.

 

Bước 2

Xem xét hợp đồng, tạm ứng lần 1 và chuẩn bị đánh giá: ISOCERT dựa trên thông tin đã tiếp nhận ở Bước 1 xem xét, ký kết hợp đồng dịch vụ.   

 - ISOCERT: Dựa trên Đăng ký chứng nhận của Khách hàng để xem xét và lên kế hoạch triển khai dự án (sau khi nhận được tạm ứng)

 - Tổ chức đăng ký chứng nhận: Thanh toán phần tạm ứng theo hợp đồng đã ký.

Bước 3

Đánh giá giai đoạn 1 (Đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống cho cuộc đanh giá chứng nhận)

- Đoàn đánh giá của ISOCERT: Tiến hành đánh giá sơ bộ Hệ thống/Sản phẩm của Khách hàng theo Quy trình đánh giá chứng nhận của ISOCERT.

 - Đại diện Tổ chức đăng ký chứng nhận: Trong quá trình đánh giá, Ban lãnh đạo và các trưởng bổ phận/ người làm việc trực tiếp được ủy quyền phối hợp với Đoàn đánh giá thực hiện công việc.

 - Tổ chức đăng ký chứng nhận: Khắc phục các điểm không phù hợp được phát hiện trong quá trình đánh giá (nếu có)

Bước 4

Đánh giá giai đoạn 2 (Đánh giá cấp chứng nhận)

 - Đoàn đánh giá của ISOCERT: Tiến hành đánh giá chứng nhận Hệ thống/Sản phẩm của Khách hàng theo Quy trình đánh giá chứng nhận của ISOCERT.

 - Đại diện Tổ chức đăng ký chứng nhận: Trong quá trình đánh giá, Ban lãnh đạo và các trưởng bổ phận/ người làm việc trực tiếp được ủy quyền phối hợp với Đoàn đánh giá thực hiện công việc.

 - Tổ chức đăng ký chứng nhận: Khắc phục các điểm không phù hợp được phát hiện trong quá trình đánh giá (nếu có)

Bước 5

Thẩm xét hồ sơ

Bộ phận Kỹ thuật của ISOCERT tiến hành thẩm xét, kiểm tra Hồ sơ đánh giá của Quý tổ chức.

Bước 6

Cấp giấy chứng nhận và Thanh toán giá trị còn lại của hợp đồng (Trao giấy chứng nhận có hiệu lực 3 năm): Sau khi thẩm xét hồ sơ xong, ISOCERT lên Demo giấy chứng nhận gửi Khách hàng kiểm tra. Khi giấy chứng nhận đã được 2 bên thống nhất, ISOCERT sẽ tiến hành cấp chứng nhận theo thủ tục, quy trình cấp chứng nhận của ISOCERT; đồng thời, phía Tổ chức đăng ký chứng nhận thực hiện thanh toán nốt giá trị còn lại theo hợp đồng đã ký kết để nhận giấy chứng nhận.

 - Bộ phận Kế hoạch/ Kỹ thuật của ISOCERT: Gửi demo chứng nhận, chỉnh sửa thông tin (nếu cần thiết) và trình kí chứng nhận.

 - Khách hàng: Kiểm tra các thông tin trên Demo chứng nhận trước khi được cấp; Hoàn thành thanh toán hợp đồng.

Bước 7

Đánh giá giám sát định kỳ (Không quá 12 tháng/1 lần)

 

 - Trong chu kỳ chứng nhận 3 năm, ISOCERT tiến hành đánh giá giám sát định kỳ hàng năm, mỗi năm 1 lần không quá 12 tháng kể từ ngày cấp chứng nhận. Tổng cộng 2 lần/3 năm.

Bước 8

Đánh giá chứng nhận lại (2 tháng trước khi hết hiệu lực)

 - Sau khi kết thúc chu kỳ chứng nhận 3 năm, ISOCERT thực hiện đánh giá tái chứng nhận để đảm bảo tính duy trì của Hệ thống/Sản phẩm đã được cấp chứng nhận. ISOCERT liên hệ với khách hàng 02 tháng trước ngày hết hiệu lực chứng nhận.

 

Lợi ích khi doanh nghiệp đạt chứng nhận ISO 9001

- Tăng sức mạnh quản lý

 • Giúp tổ chức, doanh nghiệp xác định và quản lý các vấn đề chất lượng một cách toàn diện.
 • Chủ động kiểm soát để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của pháp luật về hệ thống chất lượng.
 • Giúp bạn trở thành một đối thủ cạnh tranh phù hợp hơn trong thị trường của bạn.
 • Thúc đẩy và tham gia vào đội ngũ nhân viên với các quy trình nội bộ hiệu lực hơn

- Đáp ứng yêu cầu khách hàng

 • Mở rộng cơ hội kinh doanh bằng cách thể hiện sự tuân thủ
 • Có được nhiều khách hàng với dịch vụ khách hàng tốt hơn
 • Quản lý chất lượng tốt hơn giúp bạn đáp ứng những nhu cầu của khách hàng 
 • Tăng cơ hội trúng thầu, khả năng cạnh tranh khi khách hàng ưu tiên lựa chọn nhà cung cấp đạt chuẩn ISO 9001:2015.
 • Nâng cao uy tín, thương hiệu trong thị trường trong nước và quốc tế.

- Gia tăng lợi nhuận.

 • Những cách làm việc hiệu quả hơn sẽ tiết kiệm thời gian, tiền bạc và nguồn lực.
 • Giảm sai lỗi, phế phẩm và hỏng hóc. Mối liên kết chặt chẽ giữa các bộ phận cán bộ nhân viên, giúp doanh nghiệp đảm bảo việc vận hành, ổn định đi vào sản xuất kinh doanh hiệu quả ngay từ đầu.
 • Cải tiến kết quả hoạt động và cải tiến quá trình sẽ cắt giảm các lỗi và tăng lợi nhuận.

Khách hàng đã được ISOCERT đào tạo và đánh giá chứng nhận ISO 9001

cấp chứng chỉ iso 9001

 ISOCERT cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015 cho doanh nghiệp 

 

chứng nhận iso 9001

 ISOCERT cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015

chứng nhận iso 9001:2015

Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ MB REGENTOX Việt Nam áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và được ISOCERT cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015

Giấy chứng nhận ISO 9001

Mẫu giấy chứng nhận ISO 9001 mới ISOCERT cấp chứng nhận ISO cho công ty TNHH gương kính Tân An Vinh

Giấy chứng nhận iso 9001

 

 

Tại sao chọn dịch vụ cấp giấy chứng nhận ISO 9001 tại ISOCERT?

 

✓ Logo ISOCERT biểu tượng của sự "hài hòa cùng thịnh vượng" . khi ISOCERT cấp dấu chứng nhận ISO 9001 cho doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được dán nhãn hiệu dấu chứng nhận ISO 9001 lên sản phẩm biểu tượng của sự hài hòa cùng thịnh vượng.

- Sản phẩm của doanh nghiệp đi khắp mọi nơi, khi người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm, họ nhìn thấy biểu tượng dấu chứng nhận ISO 9001 - hài hòa cùng thịnh vượng, họ yên tâm tin tưởng sử dụng sản phẩm hơn. Bởi họ tin rằng sản phẩm, hàng hóa đã được đánh giá đạt chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001, từ đó đem lại sự thịnh vượng cho tất cả mọi người.

✓ Ước nguyện của ISOCERT xây dựng xã hội tươi đẹp. Nâng cao chất lượng sản phẩm vì lợi ích quốc gia.

 

 

Ngoài ra, hoạt động chứng nhận của ISOCERT được BOA công nhận và thừa nhận quốc tế. BOA Công nhận ISOCERT là tổ chức chứng nhận có năng lực tiến hành đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1:2015 và ISO/IEC 17021-3:2017 được cấp số VICAS 067 - QMS. 

Lý do nên lựa chọn dịch vụ cấp giấy chứng nhận ISO 9001 tại ISOCERT:

 - Được thừa nhận – Giấy chứng nhận ISO 9001 của ISOCERT cấp cho doanh nghiệp có dấu của BOA (tổ chức công nhận quốc tế) và dấu IAF (diễn đàn công nhận quốc tế). Do đó, giấy chứng nhận ISO 9001 của doanh nghiệp sẽ được thừa nhận công nhận toàn cầu. Đánh giá 1 lần cấp 1 chứng chỉ được chấp nhận ở mọi nơi.

- ISOCERT được BOA Công nhận: ISOCERT là tổ chức chứng nhận có năng lực tiến hành đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1:2015 và ISO/IEC 17021-3:2017 được cấp số VICAS 067 - QMS.

- Kinh nghiệm chuyên môn – ISOCERT là tổ chức chứng nhận có đội ngũ chuyên gia đánh giá đông đảo nhất tại Việt Nam với trình độ, kinh nghiệm, và kiến thức chuyên sâu,luôn làm việc với phong cách chuyên nghiệp hướng đến lợi ích của khách hàng.

- Dẫn đầu – ISOCERT là tổ chức chứng nhận đứng đầu ở thị trường chứng nhận tại Việt Nam.

- Dấu hiệu của sự công nhận toàn cầu – Biểu tượng chứng nhận của ISOCERT là một dấu hiệu được công nhận toàn cầu rằng tổ chức doanh nghiệp đang cam kết hướng đến sự phát triển vững chắc và đáng tin cậy.

 

Nếu doanh nghiệp bạn đang cần cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015 thì đừng quên ISOCERT. Dịch vụ chứng nhận ISO 9001 của chúng tôi sẽ giúp cho doanh nghiệp nâng cao được giá trị gia tăng cũng như năng lực cạnh tranh toàn cầu.

 

Nếu bạn vẫn đang băn khoăn về chi phí chứng nhận ISO? Quy trình chứng nhận ISO? Liên hệ ngay ISOCERT để được tư vấn online miễn phí! Hotline: 0976 389 199

 

STTTài liệu liên quan
1Tải Phiếu Đăng ký chứng nhận Tải form đăng ký
2Quy định nguyên tắc và điều kiện chứng nhận Tải form đăng ký
3Hướng dẫn sử dụng dấu chứng nhận Tải form đăng ký
4Thủ tục khiếu nại + kháng nghị 
5Hướng dẫn mở rộng, thu hối phạm vi CN Tải form đăng ký
6Danh sách đình chỉ chứng nhận

 

 

Quy trình chứng nhận ISO 9001:2015

 

 

93 đánh giá

Bình luận

Nguyễn thanh 24-12-2020

Chào a công ty e lm bên lĩnh vực ngành ép nhựa , cần chứng nhận iso .a cho e xin điều kiện tối thiểu có thể lm iso , và tg lm bao lâu thì có ạ

Thái thị phúc 01-12-2020

công ty mình làm bên lĩnh vực sản xuất tôm giống, mình cần chứng nhận ISo 9001. cho mình xin địa chỉ để đanh ký cái này ở đâu ạ? và cần thủ tục như thế nào ạ

Hồng Thắm 26-11-2020

Công ty mình làm lĩnh vực thi công xây dựng, mình cần chứng nhận ISO 9001 để vào thầu. Cho mình xin điều kiện tối thiểu để có thể làm được ISO 9001 và thời gian bao lâu thì có chứng nhận ạ?

Kiều Trang 26-11-2020

Công ty tôi cần chứng nhận duy trì. Rất mong nhận được sự hỗ sớm từ các bạn.

BQT 26-11-2020

Cám ơn chị đã quan tâm tới dịch vụ , chúng tôi sẽ phản hồi thông tin chi tiết tới quý khách

Mạnh Hùng 26-11-2020

Ơn giời, có cơ duyên gặp bên ISOCERT đào tạo. Cùng với sự sẵn sàng và nỗ lực của chúng tôi >> nên dự án đã hoàn thiện sớm hơn mong đợi.Hi vọng có đợt hợp tác tiếp theo cho phạm trù mới, lĩnh vực mới. cho cái gì đó cao hơn 9001>> ISO 14001 chẳng hạn

BQT 26-11-2020

Cám ơn anh Mạnh Hùng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ tại ISOCERT

Ngọc Trâm 26-11-2020

Công ty mình đã làm ISO 9001 bên ISOCERT nay bên mình muốn làm thêm 14001 và 45001. Nhờ ISOCERT liên hệ tư vấn giúp mình

Lê Thư 26-11-2020

Công ty bên em đang cần chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001 ạ, công ty hỗ trợ tư vấn và báo giá cho em ạ

Thạch Nguyễn 26-11-2020

Tháng 7 công ty mình đã được ISOCERT đánh giá và cấp chứng nhận ISO 9001. Tất cả các khâu đều được thực hiện chuyên nghiệp, chuyên gia rất giỏi, amazing good job! . Đầu năm sau bên mình sẽ tiếp tục với ISOCERT làm tiêu chuẩn 14001 về môi trường

Thùy Anh 26-11-2020

Công ty tôi sản xuất phân bón cần tư vấn chứng nhận ISO

Lê Thư 26-11-2020

Bên công ty em cần chứng nhận của tiêu chuẩn ISO 14001 và ISO 45001, bên công ty mình hỗ trợ liên hệ và báo giá cho em ạ

Hà Nhi 26-11-2020

Dịch vụ ISOCERT chuyên nghiệp, tư vấn tận tình.

Phương 26-11-2020

Chuyên gia đánh giá rất tận tâm, trong quá trình đánh giá công ty chúng tôi mắc khá nhiều lỗi, nhưng qua nhiều lần khắc phục cuối cùng công ty chúng tôi đã nhận được giấy chứng nhận ISO 9001. Cảm ơn ISOCERT rất nhiều.

Hà Trang 26-11-2020

Mình đang quan tâm tới khóa đào tạo ISO tại doanh nghiệp.

Mr Anh 26-11-2020

Minh cần làm các thủ tục giấy tờ hợp pháp lý để bán Đông Trùng Hạ Thảo, cần hỗ trợ tư vấn. Trân thành cảm ơn!

Ngọc 26-11-2020

bên mình đã được ISOCERT chứng nhận. Bây giờ muốn tìm hiểu thêm về đào tạo. báo giá cho mình nhé

Nguyễn Huyền 26-11-2020

Mình cần chứng nhận ISO 9001:2015, ai đó hỗ trợ mình cần chuẩn bị những gì

Dung 26-11-2020

.

hà đỗ 12-10-2020

Mình cần chứng nhận iso 9001 cho doanh nghiệp thì đăng ký cần những gì

Phúc 06-08-2020

Cty mình ở tphcm không biết quý cty có văn phòng ở thành phố hcm không.mình cần tư vấn ios

ajax-loader