0976.389.199
Điện - điện tử

Điện - điện tử

Có thể thấy đời sống càng hiện đại càng không thể thiếu sự hiện diện của các thiết bị điện và điện tử. Các thiết bị này có mặt khắp mọi nơi và phục vụ cho mọi lợi ích của con người, từ sinh hoạt cho đến sản xuất. Cũng chính vì vậy, ngành Kỹ thuật điện (Kỹ thuật điện, điện tử) luôn là một ngành học quan trọng trong lĩnh vực kỹ thuật

Yêu cầu với tổ chức thử nghiệm Điện - Điện tử

Tổ chức thử nghiệm được các nước ASEAN thừa nhận kết quả thử nghiệm đối với sản phẩm điện gia dụng theo Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong lĩnh vực thử nghiệm điện và điện tử (ASEAN EE MRA). 

Tổ chức thử nghiệm được Bộ Công thương chỉ định là phòng thử nghiệm hiệu suất năng lượng phục vụ chứng nhận dán nhãn năng lượng

Tổ chức thử nghiệm được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định là phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông

Tổ chức thử nghiệm được tổ chức chứng nhận JQA – Nhật Bản thừa nhận kết quả thử nghiệm trong khuôn khổ chứng nhận an toàn sản phẩm

Tổ chức thử nghiệm được công nhận theo ISO/IEC 17025:2005 bởi Văn phòng công nhận chất lượng Việt Nam (Vietnam Bureau of Accreditation – BoA),


Dịch vụ thử nghiệm Điện - Điện tử tại ISOCERT: