Dịch vụ chứng nhận ISO (IEC) 27001:2013 - Cấp chứng chỉ ISO 27001:2013

  • Dịch vụ bao gồm:

    ✔ Đào tạo hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn iso tại doanh nghiệp

    ✔ Quyết định sử dụng dấu chứng nhận

    ✔ Dấu công nhận quốc tế BOA – IAF

    ✔ Chứng chỉ ISO 27001:2013

ISOCERT cam kết:

- Thực hiện trên toàn quốc.
- Tư vấn miễn phí 24/7.
- Chuyên gia kinh nghiệm, thân thiết, nhiệt tình.
- Giấy chứng nhận hiệu lực quốc tế.

Dấu chân điện tử tiếp tục mở rộng theo cấp số nhân bởi những tổ chức ngày nay lưu trữ nhiều thông tin về cá nhân hơn cũng như ghi chép nhiều hơn về việc tương tác của chúng ta. Quản lý các thông tin được lưu trữ, chia sẻ, truy cập và kiểm soát rất rắc rối, phức tạp và rủi ro cao.

Rủi ro không bị giới hạn bởi vùng miền điện tử hoặc bởi vì việc vi phạm không mong muốn có thể xảy ra như những hình ảnh thông tin nhạy cảm bị chụp lại bởi báo chí và bị công khai, từ những thiết bị cá nhân bị mất hoặc đánh cắp.

Các tổ chức ngày nay cần được trang bị để quản lý an ninh thông tin hoặc rủi ro đi kèm với chính họ với các tội danh, tội phạm và trách nhiệm.

ISO/IEC 27001:2013 là tiêu chuẩn quốc tế hiện thời đưa ra các yêu cầu cho việc thiết lập, thực hiện và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý an ninh thông tin.

Một hệ thống dựa trên tiêu chuẩn sẽ liên quan đến các yêu cầu, mục tiêu tổ chức, yêu cầu an ninh, quy trình kinh doanh, quy mô và cơ cấu tổ chức, nó có thể áp dụng đối với các thay đổi theo thời gian ở những lĩnh vực này.

Một hệ thống quản lý hiệu quả sẽ nâng cao sự tự tin các bên hữu quan khi xem xét khả năng của doanh nghiệp đối với việc bảo vệ tài sản thông tin một cách thích hợp.

Tùy thuộc vào quy mô và lĩnh vực hoạt động, mỗi tổ chức có thể có các phương thức tiếp cận khác nhau để xây dựng Hệ thống quản lý An toàn thông tin (ATTT) phù hợp. Hệ thống quản lý ATTT theo tiêu chuẩn quốc tế – ISO 27001: 2013 đề cập khá đầy đủ các yêu cầu đảm bảo ATTT của một tổ chức.

Theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001: 2013, thông tin và các hệ thống, quy trình, cán bộ liên quan đều là tài sản của tổ chức. Tất cả các tài sản đều có giá trị quan trọng trong hoạt động của tổ chức và cần được bảo vệ thích hợp. Do thông tin tồn tại và được lưu trữ dưới nhiều hình thức khác nhau, nên tổ chức phải có các biện pháp bảo vệ phù hợp để hạn chế rủi ro.

 

 

 

Bên cạnh những rủi ro về ATTT do bị tấn công phá hoại có chủ đích, tổ chức cũng có thể gặp phải những rủi ro đối với thông tin nếu : Các quy trình quản lý, vận hành không đảm bảo; Việc quản lý quyền truy cập chưa được kiểm tra và xem xét định kỳ; Nhận thức của nhân viên trong việc sử dụng và trao đổi thông tin chưa đầy đủ…. Do đó, ngoài các biện pháp kỹ thuật, tổ chức cần xây dựng và áp dụng các chính sách, quy định, quy trình vận hành phù hợp để giảm thiểu rủi ro. 

 

Hệ thống quản lý ATTT (ISMS) sẽ giúp tổ chức thực hiện việc kiểm soát và định hướng cho các hoạt động đảm bảo ATTT. Việc Hệ thống vận hành tốt sẽ giúp công tác đảm bảo ATTT tại tổ chức được duy trì liên tục, được xem xét đánh giá định kỳ và không ngừng cải tiến để đối phó với các rủi ro mới phát sinh. Các hoạt động đảm bảo ATTT trong tổ chức sẽ mang tính hệ thống, giảm sự phụ thuộc vào cán bộ thực thi và luôn được xem xét, đánh giá để nâng cao hiệu quả.
 
 
ÁP DỤNG ISO 27001:2013 VÀO DOANH NGHIỆP

 

Tại mỗi tổ chức, doanh nghiệp, việc xây dựng, triển khai, áp dụng ISMS có những giải pháp khác nhau, phụ thuộc vào quy mô, đặc trưng của tổ chức cũng như yêu cầu của tổ chức đó. Tuy nhiên, khi triển khai Hệ thống quản lý an toàn thông tin theo ISO 27001, mỗi tổ chức cần phải thực hiện các bước cơ bản sau để đạt được chứng nhận:

Bước 1: Khảo sát hiện trạng của tổ chức
 
 
Nhằm nắm bắt được thực trạng quản lý ATTT tại tổ chức đó cũng như yêu cầu, mong muốn của Lãnh đạo cho việc quản lý ATTT.

 

Bước 2: Lập kế hoạch xây dựng ISMS
 
Trên cơ sở kết quả khảo sát hiện trạng của tổ chức sẽ đề xuất kế hoạch để xây dựng ISMS cho phù hợp với thực tế của tổ chức.
 
Bước 3: Xây dựng hệ thống tài liệu và triển khai áp dụng
 
Xây dựng các chính sách, quy định, quy trình về ATTT và ban hành các văn bản này. Sau khi ban hành, sẽ thực hiện áp dụng các yêu cầu, điều khoản của chính sách, quy định vào hệ thống CNTT với phạm vi đã được đưa ra trong văn bản ban hành. 

Bước 4: Thực hiện đánh giá nội bộ trong tổ chức
 
Đánh giá nội bộ giúp phát hiện các điểm không phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn, chính sách, quy định. Từ đó, các tổ chức đưa ra kế hoạch khắc phục các điểm không phù hợp này. Đồng thời, giai đoạn này cũng chuẩn bị cho việc đánh giá độc lập của một tổ chức đánh giá cấp chứng nhận chuyên nghiệp.
 
Bước 5: Đánh giá chứng nhận
 
Tổ chức đánh giá độc lập sẽ thực hiện đánh giá hệ thống ISO 27001 của đơn vị và kết luận đơn vị này có đáp ứng đầy đủ các yêu cầu bắt buộc của tiêu chuẩn đưa ra hay không và sẽ tiến hành cấp Chứng nhận Hệ thống quản lý ATTT nếu đơn vị này đáp ứng điều kiện.
 

Việc tuân thủ và đạt được chứng chỉ ISO/IEC 27001: 2013 được xem như là sự thừa nhận của chuẩn quốc tế này và đưa ra với những lợi ích chắc chắn ở những cấp độ khác nhau, cụ thể:

Cấp độ tổ chức:

Sự cam kết: Chứng chỉ như là một cam kết hiệu quả của nỗ lực đưa an ninh an toàn hệ thống công nghệ thông tin của Doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Cấp độ pháp luật:

Tuân thủ: Chứng minh cho cơ quan pháp luật có liên quan biết rằng Doanh nghiệp đã tuân theo tất cả các luật và các qui định áp dụng phù hợp với các chuẩn quốc tế.

Cấp độ điều hành:

Quản lý rủi ro: Mang lại những hiểu biết tốt hơn về các hệ thống thông tin, điểm yếu của chúng và làm thế nào để bảo vệ chúng cũng như đảm bảo khả năng sẵn sàng của hệ thống.

Cấp độ thương mại:

Sự tín nhiệm và tin cậy: Các thành viên, cổ đông và khách hàng vững tin khi thấy khả năng và sự chuyên nghiệp của Doanh nghiệp trong việc bảo vệ thông tin. Chứng chỉ có thể giúp nhìn nhận riêng từ các đối thủ cạnh tranh trong thị trường.

Cấp độ tài chính:

Tiết kiệm chi phí khắc phục các lỗ hổng an ninh.

Cấp độ con người:

Cải tiến nhận thức của nhân viên về các vấn đề an ninh và trách nhiệm của họ trong tổ chức.

 

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN ISO 27001

 

Quy trình chứng nhận của Văn phòng chứng nhận ISOCERT thực hiện qua các bước sau. Các bước thực hiện như vậy đảm bảo việc chứng nhận mang tính khách quan, đúng theo yêu cầu của tiêu chuẩn.

 

Bước 1: Trao đổi thông tin khách hàng

 

Mục đích trao đổi thông tin giữa tổ chức chứng nhận và khách hàng nhằm đảm bảo rằng các thông tin được trao đổi trước đó giữa 02 bên thống nhất, đảm bảo việc đánh giá chứng nhận đúng theo yêu cầu của Tiêu chuẩn và của khách hàng. Các thông tin cần trao đổi bao gồm:

– Các yêu cầu cơ bản của việc chứng nhận

– Các bước của thủ tục chứng nhận

– Tiêu chuẩn ứng dụng

– Các chi phí dự tính

– Chương trình kế hoạch làm việc

 

Bước 2: Đánh giá sơ bộ

 

 

– Doanh nghiệp gửi tới cơ quan chứng nhận: Đơn đăng ký chứng nhận, các tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc áp dụng ISO 27001.

– Tổ chức chứng nhận phân công chuyên gia trong lĩnh vực tương ứng đánh giá tình trạng thực tế về hồ sơ ISO 27001 nhằm phát hiện ra những điểm yếu của văn bản tài liệu và việc áp dụng hệ thống ISO 27001 tại thực địa. Sau khi kiểm tra và đánh giá sơ bộ, các chuyên gia phải chỉ ra được những vấn đề về hồ sơ tài liệu và thực tế áp dụng ISO 27001 cần chấn chỉnh để doanh nghiệp sửa chữa kịp thời. Bước đánh giá sơ bộ này rất có lời cho doanh nghiệp vì nó đóng vai trò hướng dẫn khuôn mẫu cho bước tiến hành đánh giá chính thức.

 

Bước 3 : Đánh giá chính thức. Kiểm tra, thẩm định tại thực địa

 

– Đoàn đánh giá sẽ đến kiểm tra và thẩm định tại thực địa, xem xét sự phù hợp của các hồ sơ với thực tế, kiến nghị sửa chữa các điểm không phù hợp.

– Trong khi kiểm tra chứng nhận tại thực địa, sẽ xác định hiệu quả của hệ thống ISO 27001.

– Vai trò của doanh nghiệp trong quá trình kiểm tra là trình bày các ứng dụng thực tế của các thủ tục chương trình ISO 27001.

– Kết thúc kiểm tra tại thực địa, đoàn đánh giá sẽ tổ chức một buổi họp kết thúc, doanh nghiệp sẽ có cơ hội đưa ra ý kiến về những gì kiểm tra tìm thấy đã nêu ra.

 

Bước 4: Cấp chứng nhận ISO 27001

 

– Doanh nghiệp được cấp chứng nhận ISO 27001 nếu toàn bộ hồ sơ tài liệu đều phù hợp với thực tế và toàn bộ các điểm không phù hợp đã được khắc phục sửa chữa thỏa đáng, được trưởng đoàn đánh giá xác nhận.

✔️ Tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 có thể được áp dụng rộng rãi cho nhiều loại hình tổ chức (các tổ chức thương mại, cơ quan nhà nước, các tổ chức phi lợi nhuận… ).

 

✔️ Đặc biệt là các tổ chức mà các hoạt động phụ thuộc nhiều vào công nghệ thông tin, máy tính, mạng máy tính, sử dụng cơ sở dữ liệu như: ngân hàng, tài chính, viễn thông,…

 

 

    Đăng ký

Việc đăng kí dịch vụ chứng nhận ISO 27001 cho doanh nghiệp của bạn là 1 yếu tố cần thiết để nâng cao thương hiệu cũng như góp phần thúc đẩy doanh thu cho doanh nghiệp.

–  Tạo lợi thế cạnh tranh với các đối thủ về tính bảo mật thông tin cho khách hàng

–  Nâng cao Năng suất chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhờ giảm chi phí cho hoạt động khắc phục các tình trạng không mong muốn

13 đánh giá

  • Tag :
Bình luận