0976.389.199

Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY TNHH MINQ NATURAL
Địa chỉ:
Trụ sở :Khu đô thị Phương Huy, phố Yên, Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
Mã số chứng chỉ:
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Phạm vi chứng nhận:
SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KHẨU TRANG VẢI
Tình trạng:
Hết hiệu lực
Certification Information
Company name:
MINQ NATURAL COMPANY LIMITED
Address:
Head office:Phuong Huy Urban Area, Yen Street, Tien Phong Commune, Me Linh District, Hanoi City, Viet Nam.
Certification Code:
9199293400766
Standard:
ISO 9001:2015
Field of certification:
PRODUCING AND TRADING OF CLOTH MASKS
Status:
Not valid
CÔNG TY TNHH MINQ NATURAL MINQ NATURAL COMPANY LIMITED
icon zalo
ajax-loader