Đổi mới sáng tạo

Đổi mới sáng tạo

Trong xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế, tự do hóa thương mại, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt về chất lượng, chi phí và phân phối sản phẩm, việc tìm hiểu để tiến tới áp dụng các công cụ, kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất chất lượng kết hợp với bảo vệ môi trường để cải tiến liên tục là chiến lược toàn diện giúp các tổ chức, doanh nghiệp phát triển một cách bền vững.

Trên thế giới có rất nhiều thuật ngữ, cụm từ được dùng để viện dẫn các khái niệm, công cụ, kỹ thuật và phương pháp thực hành liên quan tới năng suất và cải tiến năng suất chất lượng. ISOCERT đưa ra các mô tả về những thuật ngữ, công cụ và kỹ thuật cải tiến một cách đơn giản nhất nhằm giúp quý vị có thể hiểu một cách nhanh chóng, thấu đáo về năng suất, chất lượng và các hoạt động liên quan.


STT Danh mục cải tiến sáng tạo
1

Xây dựng hệ thống quản lý

2

Trách nhiệm xã hội theo tiêu chuẩn về ISO 26000 và SA 8000

3

Thực hành tốt nhất - Best Practices

4

Quản lý trực quan

5

Quản lý tri thức (KM)

6

Quản lý tinh gọn (Lean)

7

Quản lý chất lượng toàn diện (TQM)

8

Phương pháp cải tiến Kaizen

9

Phân tích tác động và hình thức sai lỗi (FMEA)

10

Mua hàng xanh - Green Purchasing

11

Nhóm kiểm soát chất lượng (QCC)

12

Năng suất xanh

13

Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên

14

Hệ thống tích hợp PAS 99

15

Hạch toán chi phí dòng nguyên liệu (MFCA)

16

Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể (TPM)

17

Đo lường năng suất tại doanh nghiệp

18

Đánh giá năng lực và hiệu quả công việc của nhân viên

19

Chuyển đổi nhanh - Quick Change Over

20

Chống sai lỗi - Poka Yoke

21

Biểu đồ mạng nhện - Spider Web Diagram

22

Biểu đồ Gantt - Grantt Diagram

23

7 Lãng phí - 7 Wastes

24

6 Sigma

25

5S

26

Chỉ số hoạt động chính (KPI)

27

Cân bằng dây chuyền sản xuất - Heijunka

28

Branstorming

29

Bảy công cụ quản lý và cải tiến chất lượng mới - 7 New Tools

30

Bảy công cụ kiểm soát chất lượng - 7 Tools

31

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU

32

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC NGUỒN NHÂN LỰC

33

Thẻ điểm cân bằng - Balanced Scorecard

CẢI TIẾN

icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader