Trong xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế, tự do hóa thương mại, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt về chất lượng, chi phí và phân phối sản phẩm, việc tìm hiểu để tiến tới áp dụng các công cụ, kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất chất lượng kết hợp với bảo vệ môi trường để cải tiến liên tục là chiến lược toàn diện giúp các tổ chức, doanh nghiệp phát triển một cách bền vững.

Trên thế giới có rất nhiều thuật ngữ, cụm từ được dùng để viện dẫn các khái niệm, công cụ, kỹ thuật và phương pháp thực hành liên quan tới năng suất và cải tiến năng suất chất lượng. ISOCERT đưa ra các mô tả về những thuật ngữ, công cụ và kỹ thuật cải tiến một cách đơn giản nhất nhằm giúp quý vị có thể hiểu một cách nhanh chóng, thấu đáo về năng suất, chất lượng và các hoạt động liên quan.

STTDanh mục cải tiến sáng tạo
1

Xây dựng hệ thống quản lý

2

Trách nhiệm xã hội theo tiêu chuẩn về ISO 26000 và SA 8000

3

Thực hành tốt nhất - Best Practices

4

Quản lý trực quan

5

Quản lý tri thức (KM)

6

Quản lý tinh gọn (Lean)

7

Quản lý chất lượng toàn diện (TQM)

8

Phương pháp cải tiến Kaizen

9

Phân tích tác động và hình thức sai lỗi (FMEA)

10

Mua hàng xanh - Green Purchasing

11

Nhóm kiểm soát chất lượng (QCC)

12

Năng suất xanh

13

Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên

14

Hệ thống tích hợp PAS 99

15

Hạch toán chi phí dòng nguyên liệu (MFCA)

16

Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể (TPM)

17

Đo lường năng suất tại doanh nghiệp

18

Đánh giá năng lực và hiệu quả công việc của nhân viên

19

Chuyển đổi nhanh - Quick Change Over

20

Chống sai lỗi - Poka Yoke

21

Biểu đồ mạng nhện - Spider Web Diagram

22

Biểu đồ Gantt - Grantt Diagram

23

7 Lãng phí - 7 Wastes

24

6 Sigma

25

5S

26

Chỉ số hoạt động chính (KPI)

27

Cân bằng dây chuyền sản xuất - Heijunka

28

Branstorming

29

Bảy công cụ quản lý và cải tiến chất lượng mới - 7 New Tools

30

Bảy công cụ kiểm soát chất lượng - 7 Tools

31

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU

32

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC NGUỒN NHÂN LỰC

33

Thẻ điểm cân bằng - Balanced Scorecard

 

CẢI TIẾN

  • Các tiêu chuẩn đóng một vai trò quan trọng trong việc đầu tư giảm thiểu rủi ro và thúc đẩy việc áp dụng các công nghệ mới thông qua sự tự tin về hiệu suất. Do đó các công cụ đóng vai trò không nhỏ vào tiêu chuẩn hóa trong các lĩnh vực có tiềm năng biến đổi nền kinh tế và xã hội của chúng ta.
  • Các tiêu chuẩn đóng vai trò quan trọng trong việc thương mại hóa các công nghệ mới, xây dựng lòng tin và hỗ trợ việc tạo ra các thị trường mới trong nước và quốc tế
  • Các tiêu chuẩn hỗ trợ việc củng cố các chuỗi cung ứng mới nổi, ngăn ngừa nguy cơ khóa công nghệ và giúp phổ biến kiến thức từ những người thực hiện công tác nghiên cứu và phát triển ở quy mô lớn và các phòng thử nghiệm.
Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !
icon messenger icon zalo