0976.389.199
Giám định tổn thất hàng hóa

Giám định tổn thất hàng hóa

Giám định tổn thất hàng hóa

Giám định tổn thất hàng hóa - Cấp Chứng thư giám định tổn thất


 Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, tận tâm
 Chứng thư giám định có giá trị pháp lý
 Thủ tục trọn gói, báo giá rõ ràng
 Dịch vụ cung cấp rộng khắp cả nước

Giám định tổn thất hàng hóa

Hàng bị tổn thất phải được giám định ngay khi phát hiện ra tổn thất tại cảng dỡ hàng hoặc tại kho nhận hàng cuối cùng. Tại thời gian và địa điểm giám định trên, người bị thiệt hại sẽ dễ dàng hơn trong việc xác định nguyên nhân gây nên tổn thất cũng như mức độ tổn thất một cách chính xác và Chứng thư giám định tổn thất sẽ có giá trị pháp lý cao hơn trong việc đòi bồi thường.


Những điều cần biết về giám định tổn thất

►   Giám định tổn thất là gì?

Giám định tổn thất hàng hóa là công việc của giám định viên, bên bảo hiểm hoặc của các công ty giám định được bên bảo hiểm uỷ quyền thực hiện kiểm tra tình trạng hàng hóa, nghiên cứu hiện trường và các tài liệu, chứng cứ cần thiết để từ đó sử dụng các biện pháp nghiệp vụ có liên quan nhằm xác định mức độ tổn thất, nguyên nhân gây thiệt hại, ngăn chặn tổn thất tiếp diễn và xác định trách nhiệm của các bên.

Những tổn thất do mất hàng, giao thiếu hàng hoặc không giao hàng thì không cần phải giám định và cũng không thể giám định được.

►  Mục đích của việc giám định tổn thất? 

Giám định tổn thất hàng hóa là cơ sở để xác định mức độ và nguyên nhân của các tổn thất. Từ đó giúp các bên có thể thực hiện giải quyết các tranh chấp/ bồi thường một cách trôi chảy khi xảy ra tình trạng hàng hóa bị tổn thất trong quá trình sản xuất và vận chuyển.

Cụ thể mục đích chính của hoạt động giám định hàng hóa tổn thất bao gồm: 

 • Xác định tình trạng thực tế hàng hóa bị tổn thất: xác định hiện trạng hàng hóa còn lại (nghĩa là hàng hóa không bị hư hỏng phẩm chất); xác định số lượng và khối lượng hàng hóa tổn thất để biết mức độ tổn thất;
 • Xác định nguyên nhân gây nên tổn thất (bao gồm cả nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp);
 • Đưa ra biện pháp xử lý và ngăn ngừa tổn thất lây lan (hạn chế tổn thất)/ phân bố tổn thất (khi có tổn thất chung)
 • Cấp Chứng thư giám định về tổn thất để làm căn cứ đòi bồi thường

Chứng thư giám định là văn bản xác định tình trạng thực tế của hàng hóa về số lượng, chất lượng, quy cách, bao bì, giá trị hàng hóa, tổn thất, an toàn, vệ sinh và các yêu cầu khác được tổ chức giám định độc lập (bên thứ ba) cấp theo yêu cầu của bên yêu cầu giám định.

Giá trị pháp lý của chứng thư giám định:

 1. Chứng thư giám định chỉ có giá trị đối với hàng hóa được yêu cầu giám định;
 2. Chứng thư giám định có giá trị ràng buộc đối với bên yêu cầu giám định nếu bên yêu cầu giám định không chứng minh được rằng kết quả giám định không khách quan, không trung thực hoặc sai về kỹ thuật, nghiệp vụ giám định;
 3. Chứng thư giám định có giá trị ràng buộc trách nhiệm đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giám định về những kết quả và kết luận trong Chứng thư giám định.

Giám định viên tiến hành kiểm tra phương tiện chuyên chở hàng hóa, kiểm tra hàng (tình trạng, số, khối lượng và chất lượng hàng hóa bị tổn thất, bao bỡ, ký mó hiệu…), lấy mẫu (hàng nguyên vẹn và hàng bị tổn thất) để phân tích tại phòng thí nghiệm (nếu cần thiết), kiểm tra các giấy tờ liên quan và xử lý các thông tin tiếp nhận được một cách hiệu quả… để xác định đúng số, khối lượng hàng tổn thất, mức độ tổn thất và tìm ra nguyên nhân gây nên tổn thất.

►  Khi nào cần giám định tổn thất?

Việc giám định này thường được thực hiện khi tổ chức/ doanh nghiệp nhận thấy hàng hóa của nhà cung cấp bị tổn thất, hư hỏng, đổ vỡ, thiếu hụt, giảm chất lượng ở cảng hay trên đường hành trình.  


Quy trình giám định tổn thất

Bước 1: Nhận yêu cầu giám định

Khi phát hiện ra tổn thất người được bảo hiểm hoặc người phát hiện tổn thất thông báo tổn thất. 

Xác định tính chất, loại tổn thất và thông báo cho người chuyên chở và Công ty bảo hiểm hoặc đại lý của Công ty bảo hiểm

 • Đối với loại tổn thất rõ rệt - Appearant loss or damage (có thể xác định được bằng ngoại quan): Lập biên bản ghi nhận tổn thất tại chỗ có chữ ký xác nhận của các bên liên quan.
 • Đối với loại tổn thất không rõ rệt - Non-appearant loss or damage (không xác định được bằng ngoại quan nhưng theo kinh nghiệm có nghi ngờ tổn thất trong kiện hàng): thông báo tổn thất bằng cách lập biên bản tại chỗ (Thư dự kháng - Letter of reservation), mô tả hiện tượng, ghi hình toàn bộ và gửi công văn cho các bên liên quan.

Dựa trên các chứng từ thu thập được, giám định viên phân tích yêu cầu giám định, xem xét các điều kiện bảo hiểm, loại hàng hóa, phương thức đóng gói, phương tiện vận chuyển… để đánh giá sơ bộ tổn thất có được bảo hiểm hay không, có thuộc phạm vi trách nhiệm của công ty bảo hiểm không. Nếu tổn thất không được bảo hiểm hoặc có thể khẳng định ngay không thuộc trách nhiệm bảo hiểm thì phải trả lời ngay cho khách hàng để khách hàng có biện pháp thích hợp đối với hàng hóa của mình, tránh tổn thất hàng hóa phát sinh. Nếu tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm hoặc trách nhiệm bảo hiểm chưa xác định được ngay hoặc phạm vi bảo hiểm chưa rõ ràng, công ty bảo hiểm sẽ tiến hành các công việc tiếp theo.

Bước 2: Thực hiện giám định

Chủ hàng, chủ tàu có thể tự thực hiện giám định hoặc thuê công ty giám định chuyên nghiệp để thực hiện công việc. Giám định viên có trách nhiệm phối hợp với các bên liên quan để thu thập và điều tra chứng cứ.

►   Các giấy tờ cần xem xét bao gồm:

 • Giấy chứng nhận bảo hiểm
 • Vận đơn (B/L)
 • Chi tiết đóng gói (P/L)
 • Hóa đơn mua hàng (Invoice)
 • Hợp đồng mua bán (Sale Contract)
 • Giấy chứng nhận phẩm chất
 • Biên bản hàng hóa hư hỏng, đổ vỡ do tàu gây nên
 • Sơ đồ xếp hàng
 • Nhật ký hàng hải
 • Giấy chứng nhận kín chắc hầm tàu trước khi xếp hàng
 • Giấy chứng nhận vệ sinh hầm tàu trước khi xếp hàng
 • Giấy chứng nhận ôn độ, …
 • Vận tải đơn
 • Phiếu đóng gói hàng hóa
 • Biên bản hàng hóa hư hỏng đổ vỡ do tàu gây nên
 • Biên bản kết toán nhận hàng với tàu
 • Kết quả dỡ hàng khỏi container
 • Khiếu nại bồi thường tổn thất
 • Giấy ủy quyền
 • Và một số giấy tờ liên quan khác (nếu có)

►   Việc thực hiện giám định tại hiện trường được tiến hành theo trình tự:

 • Lấy mẫu
 • Kiểm tra phương tiện vận tải, kiểm tra tình trạng kho hàng, kiểm tra số liệu và seal chì của container (nếu có)
 • Đo đạc, kiểm đếm và ghi nhận tại hồ sơ làm việc
 • Xác định khối lượng, số lượng thiệt hại; Kiểm tra tình trạng chất lượng và kỹ thuật của hàng hóa tại thời điểm giám định; Chụp ảnh, ghi hình hiện trạng hàng hóa; Lập biên bản mô tả chi tiết
 • Xác định mức độ tổn thất, ước tính chi phí khắc phục và biện pháp giúp làm giảm thiệt hại, đảm bảo giá trị còn lại của lô hàng hóa.

Bước 3: Lập biên bản giám định và hồ sơ giám định

Biên bản giám định phải ghi rõ: 

 • Nguyên nhân gây tổn thất
 • Mức độ tổn thất
 • Tình trạng sắp xếp chèn lót thiết bị của tàu
 • Số lượng kiện hàng
 • Số thứ tự kiện hàng bị tổn thất
 • Tình trạng tổn thất và bao bì hư hỏng

Biên bản giám định phải được lập tại hiện trường nơi tiến hành giám định và có chữ ký của các bên liên quan xác nhận.

Bước 4: Thông báo kết quả, ban hành Chứng thư giám định

Đây là bước vô cùng quan trọng của hoạt động giám định bởi lẽ Chứng thư giám định chính là cơ sở để phân bổ trách nhiệm của các bên có liên quan, và là chứng cứ phục vụ giải quyết khiếu nại bồi thường sau này.

Căn cứ vào Chứng thư giám định, Công ty bảo hiểm sẽ xem xét, đối chiếu với Hợp đồng bảo hiểm để xử lý giải quyết. Trường hợp tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm thì Công ty bảo hiểm căn cứ vào kết quả giám định, phân bổ tổn thất, bồi thường tổn thất cho người được bảo hiểm.


Phân biệt giám định tổn thất của Công ty bảo hiểm và Công ty Giám định

►   Phân loại tổn thất:

 • Tổn thất do Công ty bảo hiểm bồi thường: Trong trường hợp hàng hóa được mua bảo hiểm, và tổn thất xảy ra do một trong những rủi ro được bảo hiểm gây nên, tổn thất này sẽ do Công ty bảo hiểm bồi thường căn cứ vào Chứng thư giám định tổn thất do Công ty bảo hiểm hay đại lý giám định của Công ty bảo hiểm cấp. Sau đó, Công ty bảo hiểm sẽ nhận bảo lưu quyền đòi bồi thường với người thứ ba từ phía người được bảo hiểm.
 • Tổn thất do các bên liên quan khác bồi thường: Nếu hàng hóa không được mua bảo hiểm, hàng hóa của bạn vẫn được các bên liên quan khác bồi thường nếu như bạn chứng minh được rằng tổn thất xảy ra do lỗi của họ bằng Chứng thư giám định tổn thất, trong đó xác định rõ mức độ, nguyên nhân và thời điểm xảy ra tổn thất do một Công ty Giám định độc lập, có uy tín cấp.

►   Đối tượng giám định:

 • Đối tượng phục vụ của Công ty Giám định là: mọi tổn thất của hàng hóa, phương tiện vận tải…của bất cứ đối tượng nào bao gồm chủ hàng trong nước, nước ngoài, chủ phương tiện vận tải… kể cả Công ty bảo hiểm.
 • Đối tượng phục vụ của Công ty bảo hiểm: chỉ giám định những hàng hóa, phương tiện vận tải… bị tổn thất có mua bảo hiểm và do những rủi ro được bảo hiểm gây nên.

►   Mục đích sử dụng Chứng thư giám định:

 • Chứng thư giám định do Công ty Giám định cấp được sử dụng để khiếu nại đòi bồi thường nhiều đối tượng: Người bán, người vận chuyển, người bảo quản, xếp dỡ, Công ty bảo hiểm…
 • Chứng thư giám định do Công ty bảo hiểm cấp được sử dụng để làm cơ sở tự xét bồi thường thiệt hại cho người mua bảo hiểm và đôi khi là chứng cứ để khiếu nại để người thứ ba bồi thường.

Lưu ý đối với bên yêu cầu giám định khi tiến hành giám định tổn thất

 • Thời gian và địa điểm giám định mức độ tổn thất của hàng hóa tốt nhất là ngay khi có bất kỳ tổn thất nào được phát hiện tại cảng dỡ hàng hoặc kho nhận cuối cùng. Đây là yếu tổ quyết định đến giá trị pháp lý của Chứng thư giám định được cấp sau này khi đòi bồi thường, mục đích là nhằm giúp cho bên bị thiệt hại dễ dàng xác định nguyên nhân và mức độ hư tổn của hàng hóa một cách chính xác nhất. 

Dựa trên tính chất công việc phức tạp và đòi hỏi phải có chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật cao, việc giám định sẽ được tiến hành hiệu quả và cho ra kết quả khách quan nhất nếu như được bên thứ ba độc lập thực hiện. 

Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Quốc tế ISOCERT, với đội ngũ giám định viên ở khắp các cảng luôn túc trực và sẵn sàng, có chuyên môn và được đào tạo bài bản, kinh nghiệm làm việc với nhiều bên liên quan, có đầy đủ năng lực để cung cấp dịch vụ giám định hàng hóa, phân bổ trách nhiệm và quan trọng là cấp Chứng thư giám định uy tín đối với các khách hàng trong nước và quốc tế.


Đăng ký dịch vụ giám định tổn thất ở đâu uy tín - chất lượng?

Hiện nay, các tổ chức/ doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ giám định tổn thất hàng hóa có thể tin tưởng tìm đến ISOCERT. ISOCERT là một trong những tổ chức chứng nhận và giám định hàng đầu tại Việt Nam với chất lượng phục vụ chuyên nghiệp. Tổ chức được Tổng cục Đo lường Chất lượng cấp phép và chỉ định hoạt động. Do đó, khách hàng hoàn toàn có thể an tâm sử dụng các dịch vụ chứng nhận và giám định tại ISOCERT. 

➣ Thủ tục trọn gói - Giá luôn luôn tốt - Hậu mãi dài hạn

➣ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm - Thân thiện, nhiệt tình

➣ Mạng lưới rộng khắp trên toàn quốc - Hỗ trợ 24/7

➣ Chi phí: Liên hệ hotline 0976 389 199 để được nhận báo giá cụ thể nhất.


Doanh nghiệp cần chuẩn bị:

➣ Hợp đồng;

➣ Hóa đơn;

➣ Vận đơn;

➣ Packing List;

➣ Manifist;

➣ CO, CA, CQ, Tài liệu sản phẩm (nếu có)

Xin vui lòng liên hệ thông qua hotline của chúng tôi sớm nhất để được tư vấn miễn phí!

Hotline: 0976 389 199