0976.389.199
Tương thích điện từ

Tương thích điện từ

EMC là gì?

Tương thích điện từ là khả năng thiết bị, hệ thống thiết bị vô tuyến điện, điện, điện tử hoạt động bình thường trong môi trường điện từ và không gây nhiễu đến thiết bị, hệ thống thiết bị khác. EMC là kí hiệu viết tắt từ Electro Magnetic Compatibility, bao gồm can nhiễu điện từ EMI (Electro Magnetic Interference) và khả năng miễn nhiễm điện từ EMS (Electro Magnetic Susceptibility).


Các chỉ thị EMC

Chỉ thị EMC 2004/ 108 / EC gồm các yêu cầu căn bản về bảo vệ thiết bị điện và điện tử. Yêu cầu chính của nó xoay quanh việc bảo vệ phổ điện từ. Chỉ thị đưa ra các yêu cầu có liên quan để đảm bảo rằng các thiết bị phát thanh, viễn thông, điện hoặc điện tử không bị nhiễu hoặc gián đoạn.

Phiên bản sửa đổi của 2004/ 108/ EC (2014/ 30/ EU) có hiệu lực vào tháng 4 năm 2014 với thời hạn chuyển tiếp đến tháng 4 năm 2016.

Thử nghiệm và chứng nhận EMC để đảm bảo tuân thủ chỉ thị này.


ISOCERT đưa ra các chỉ tiêu thử nghiệm dưới đây:


Không gây nhiễu và không bị nhiễu

Tất cả thiết bị điện và điện tử phát ra và nhận vào các sóng điện từ có thể ảnh hưởng đến các thiết bị điện và điện tử khác. Đôi khi, chúng ta có thể đã từng nghe tiếng lách tách của nhiễu sóng âm hay thấy xuất hiện các sọc trên tivi do nhiễu hình ảnh. Vì vậy, các thiết bị điện phải tuân thủ các luật định về tương thích điện từ (EMC) nhằm không gây ảnh hưởng đến môi trường cũng như không bị ảnh hưởng bởi các thiết bị điện xung quanh. Nhà sản xuất luôn mong muốn đưa sản phẩm điện, điện tử vào thị trường nào phải tuân thủ luật định EMC của thị trường đó. Là tổ chức chứng nhận và thử nghiệm được công nhận và cung cấp dịch vụ trên toàn cầu, chúng tôi mang đến dịch vụ linh hoạt và thích hợp nhằm hỗ trở doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu theo luật định.


Lợi ích cho doanh nghiệp

Dịch vụ thử nghiệm và chứng nhận sản phẩm của ISOCERT hỗ trợ doanh nghiệp:

Sản phẩm của doanh nghiệp – Dịch vụ của chúng tôi

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ đánh giá sự tương thích điện từ của sản phẩm qua 3 bước:

  1. Thử nghiệm sản phẩm theo quy định EMC tương ứng. Sản phẩm sản xuất ra phải đảm bảo nhiễu phát ra không ảnh hưởng đến chức năng của các sản phẩm khác và ngược lại.
  2. Phát hành báo cáo thử nghiệm
  3. Chứng nhận

Các sản phẩm và hệ thống cần thử nghiệm EMC

Với phòng thử nghiệm và trang thiết bị hiện đại, chúng tôi thử nghiệm cho các sản phẩm và hệ thống:

 

Các quy trình thử nghiệm có thể được thực hiện ngay trong phòng thử nghiệm của chúng tôi và tại hiện trường.


Các chỉ thị EMC

Chỉ thị EMC 2004/ 108 / EC gồm các yêu cầu căn bản về bảo vệ thiết bị điện và điện tử. Yêu cầu chính của nó xoay quanh việc bảo vệ phổ điện từ. Chỉ thị đưa ra các yêu cầu có liên quan để đảm bảo rằng các thiết bị phát thanh, viễn thông, điện hoặc điện tử không bị nhiễu hoặc gián đoạn.

Phiên bản sửa đổi của 2004/ 108/ EC (2014/ 30/ EU) có hiệu lực vào tháng 4 năm 2014 với thời hạn chuyển tiếp đến tháng 4 năm 2016.

Thử nghiệm và chứng nhận EMC để đảm bảo tuân thủ chỉ thị này.

Chỉ thị mới của EU cho thiết bị vô tuyến (RED)

Vào ngày 22 tháng 5 năm 2016, quy định mới về thiết bị vô tuyến số 2014/ 53/ EU đã được công bố trên Tạp chí chính thức của châu Âu.

Chỉ thị của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu được yêu cầu phải hài hòa luật pháp của các nước thành viên liên quan đến việc giới thiệu thiết bị trên thị trường và bãi bỏ chỉ thị 1999/ 5 / EC. Thời gian chuyển tiếp của chỉ thị chính thức này là một năm.

Một thay đổi lớn là loại bỏ giới hạn tần số thấp hơn 9 kHz để bao gồm các đơn vị truyền thông vô tuyến dưới 9 kHz.

 

icon zalo
ajax-loader