Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT

THÔNG ĐIỆP ISOCERT

Bản tình ca của sự hài hòa cùng thịnh vượng

ISOCERT - Hài hòa cùng thịnh vượng

Nhạc: Văn Thao - Lời: Trần Văn Khắc
Trình bày: Đài tiếng nói Việt Nam

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !