0976.389.199

Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ & ĐÚC KIM LOẠI BÁCH KHOA
Địa chỉ:
<p>119 Quốc lộ 22, Ấp Bàu Tre 1, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.</p>
Mã số chứng chỉ:
8935293400651
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Phạm vi chứng nhận:
<p>Sản xuất các sản phẩm đúc kim loại.</p>
Tình trạng:
Hết hiệu lực
Certification Information
Company name:
BACH KHOA MATEL CASTING & MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY
Address:
<p>No. 119 National highway 22, Bau Tr 1 Hamlet, Tan An Hoi Commune, Cu Chi District, Ho Chi Minh City, Vietnam.</p>
Certification Code:
8935293400651
Standard:
ISO 9001:2015
Field of certification:
<p>Manufacture of metal casting products.</p>
Status:
Not valid