0976.389.199
Chăm sóc sức khỏe

Chăm sóc sức khỏe

Chăm sóc sức khỏe

Thị trường chăm sóc sức khỏe Việt Nam đang thay đổi qua từng ngày. Các yếu tố như già hóa dân số, thu nhập bình quân đầu người tăng… đã tạo nên các nhóm khách hàng mới cho ngành chăm sóc sức khỏe. Khách hàng hiện nay đang cần các dịch vụ chăm sóc sức khỏe riêng tư với chất lượng tốt hơn.

Để có thể cung cấp cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất, các đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần tìm được các thách thức thực tế đang diễn ra trong ngành cũng như những điểm có thể đột phá để phát triển. Đối mặt với tình trạng các bệnh mãn tính kéo dài, chi phí tốn kém và dân số già hóa, ngoài khuyến khích áp dụng các công nghệ tiên tiến để giải quyết những thách thức này, cần phải có một mô hình chăm sóc sức khỏe phù hợp hơn. Hướng tới cách tiếp cận chăm sóc chủ động và dự phòng đòi hỏi phải có những hiểu biết lâm sàng sâu sắc, dựa trên dữ liệu được xử lý để bác sĩ đưa ra các quyết định tiên lượng, chẩn đoán kịp thời.


Tiêu chuẩn về Chăm sóc sức khỏe mang lại những lợi ích gì?

Đối với Tổ chức cung cấp dịch vụ

Tiêu chuẩn sức khỏe đảm bảo tính nhất quán, giúp các tổ chức cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chính phủ quốc gia và nhà sản xuất được hưởng lợi từ việc không phải tuân thủ nhiều thông số kỹ thuật và yêu cầu cho các thị trường khác nhau.

Tiêu chuẩn là công cụ chiến lược giúp doanh nghiệp đạt được lợi thế cạnh tranh thông qua các sản phẩm và dịch vụ an toàn và đáng tin cậy.

Đối với Cơ quan pháp lý

Các cơ quan quản lý có thể dựa vào những tiêu chuẩn được xây dựng trên nền tảng hài hoà và đáng tin cậy, sử dụng các giải pháp liên tục được xem xét và cải tiến để cung cấp nền tảng kỹ thuật thân thiện với thị trường các quy định đáp ứng mong đợi của khách hàng.

Các tiêu chuẩn cũng cung cấp các công cụ để kiểm tra và đánh giá sự phù hợp, tạo ra một cơ sở kỹ thuật cho các quy định về y tế.

Đối với Người tiêu dùng

Tiêu chuẩn bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng bằng cách đảm bảo cung cấp các dịch vụ chăm sóc chất lượng tốt và an toàn cùng với các sản phẩm và dịch vụ đáng tin cậy.

Các tiêu chuẩn cũng hướng đến sự hài hòa giữa chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giảm chi phí, do đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận của người tiêu dùng.


Tiêu chuẩn về chăm sóc sức khỏe?

Tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, ví dụ:

Tiêu chuẩn trang thiết bị y tế >

Tiêu chuẩn về tiệt trùng và khử khuẩn trang thiết bị y tế >

Tiêu chuẩn về đánh giá sinh học lâm sàng đối với thiết bị y tế >