0976.389.199
ISOCERT ACADEMY

ISOCERT ACADEMY

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO ISO VÀ CẢI TIẾN KINH DOANH

TÌM HIỂU THÊM

 

“Được thiết kế để phát triển sự thấu hiểu trong nội bộ tổ chức của bạn và khả năng điều hành một hệ thống quản lý hiệu quả"

 

Hãy trở thành người đi đầu về quản lý chất lượng trong tổ chức của bạn! ISOCERT đã đào tạo tất cả các tiêu chuẩn ISO và OHSAS: Từ Hệ thống quản lý môi trường và An toàn thực phẩm, đến đào tạo đánh giá viên nội bộ và tuân thủ an toàn lao động. Tất cả chỉ bằng một cú nhấp chuột. Hãy xem!

Tham khảo Chương trình Đào tạo năm 2021 của chúng tôi:


 

"Trong quá trình đóng góp vào con đường xây dựng giá trị chất lượng, chúng tôi không chỉ đào tạo bạn để đáp ứng các tiêu chuẩn - chúng tôi giúp bạn hiêu cách gắn kết chúng vào tổ chức của mình"


Chuyên gia đào tạo của ISOCERT vì một xã hội tươi đẹp trong tương lai

 

Chúng tôi có một đội ngũ giảng viên chuyên gia làm việc trên toàn quốc, không bị giới hạn bởi vị trí địa lý, những người có thể chuyển giao kiến thức, kỹ năng và công cụ mà nhân sự của bạn cần để gắn kết sự hoàn hảo vào trong tổ chức. Họ có rất nhiều kinh nghiệm đào tạo và đánh giá, và làm việc trên nhiều lĩnh vực kinh doanh.

Họ biết rõ nhất cách để thay đổi tổ chức của bạn bằng cách đào tạo những người có thể thực hiện thay đổi đó - đó là cách chúng tôi biến kinh nghiệm của mình thành kiến thức chuyên môn của bạn.


CÁC KHÓA ĐÀO TẠO PHỔ BIẾN

Chúng tôi không chỉ đào tạo bạn để đáp ứng các tiêu chuẩn - chúng tôi giúp bạn hiểu cách gắn kết chúng vào tổ chức của mình.

  1. Đào tạo nhận thức về các tiêu chuẩn ISO
  2. Đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng
  3. Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ
  4. Đào tạo tích hợp hệ thống

Xem thêm Danh mục tổng hợp khóa đào tạo >

Tìm hiểu thêm Lịch khai giảng >

Xem thêm: Bí quyết lựa chọn tổ chức chứng nhận ISO uy tín >

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Hotline: 0976389199  hoặc tổng đài: 1900 636 538 

Email: contacts@isocert.org.vn >

YÊU CẦU BÁO GIÁ >

 
 
KHÓA ĐÀO TẠO FSSC 22000
|__Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng FSSC 22000/ FSSC 22000 Lead Auditor/ Lead Implementer
|__Khóa đào tạo Đánh giá viên nội bộ FSSC 22000/ FSSC 22000 Internal Auditor
|__Khóa đào tạo Thực hành, áp dụng quản lý an toàn thực phẩm theo FSSC 22000
|__Khóa đào tạo Nhận thức về FSSC 22000 v5
Toàn quốc Thời gian: Hình thức:
|__Online
|__Online
|__Offline
|__Online
DANH SÁCH
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Khóa đào tạo An toàn thực phẩm HACCP & Thực hành sản xuất tốt GMP / HACCP & GMP
|__Khóa học kỹ năng xây dựng hệ thống, đảm bảo chất lượng theo HACCP và cập nhật những thay đổi của phiên bản HACCP 2020
|__Khóa học đào tạo thực hành sản xuất tốt GMP
|__Khóa đào tạo HACCP - Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn
Hà Nội Thời gian:
|__Khai giảng ngày 7/12/2021 - Tối thứ 3-5-7
|__N/A
|__N/A
Hình thức:
|__Offline
|__N/A
|__N/A
DANH SÁCH
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
KHÓA ĐÀO TẠO ISO 22000:2018
|__Khóa đào tạo Nhận thức chung về ISO 22000:2018 / ISO 22000:2018 Introduction
|__Khóa đào tạo thực hành áp dụng hệ thống Quản lý An toàn Thực Phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000
|__Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 22000:2018
|__Đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 22000:2018
|__Khóa đào tạo chuyển đổi ISO 22000:2018
Hà Nội Thời gian:
|__Khai giảng ngày 6/12/2021 - Tối thứ 2-4-6
|__Khai giảng ngày 20/12/2021 - Tối thứ 2-4-6
|__N/A
|__N/A
Hình thức:
|__Online
|__Online
|__Online
|__Offline
|__Offline
DANH SÁCH
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Giáo dục / Educational
|__Khóa đào tạo Đánh giá viên nội bộ ISO 21001:2018/ ISO 21001:2018 Internal Auditor
|__Khóa đào tạo Hướng dẫn áp dụng, thực hành ISO 21001:2018 / ISO 21001:2018 Implementation
|__Khóa đào tạo nhận thức về tiêu chuẩn ISO 21001:2018/ ISO 21001:2018 Introduction
Toàn quốc Thời gian: Hình thức:
|__Online
|__Online
|__Online
DANH SÁCH
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Phòng thí nghiệm / Labratory - ISO 17025
|__Khóa đào tạo Thực hành ISO 17025:2017 / ISO 17025:2017 Implementation
Đà Nẵng Thời gian:
|__N/A
Hình thức:
|__N/A
DANH SÁCH
Chi tiết
Ngành sản xuất ô tô / Automotive - IATF 16949
|__Khóa đào tạo Các yêu cầu của HTQL Chất lượng IATF 16949:2016 / IATF 16949:2016 Requirements
Hà Nội Thời gian:
|__N/A
Hình thức:
|__Offline
DANH SÁCH
Chi tiết
Hệ thống quản lý tích hợp / Integrated Management
|__Khóa Đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ về Chất lượng, Môi trường, Sức khỏe & An toàn Nghề nghiệp (QEHS)
|__Khóa đào tạo đánh giá viên trưởng HTQL Tích hợp Chất lượng, Môi trường & An toàn sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018
Tp. Hồ Chí Minh Thời gian:
|__N/A
|__N/A
Hình thức:
|__N/A
|__N/A
DANH SÁCH
Chi tiết
Chi tiết
Chât lượng / Quality
|__Khóa đào tạo kỹ năng thực hành, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
|__Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL Chất lượng ISO 9001:2015/ ISO 9001:2015 Lead Auditor
|__Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015 Internal Auditor
Hà Nội Thời gian:
|__Khai giảng ngày 7/12/2021 - Tối thứ 3-5-7
|__N/A
|__Khai giảng ngày 21/12/2021 - Tối thứ 3-5-7
Hình thức:
|__Offline
|__Offline
|__Online
DANH SÁCH
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Trách nhiệm Xã hội SA 8000
|__Khóa đào tạo nhận thức và Thực hành HTQL Trách nhiệm Xã hội theo SA 8000:2014 / SA 8000:2014 Awareness and Implementation
|__Khóa đào tạo nhận thức và Đánh giá viên nội bộ HTQL Trách nhiệm XH SA 8000:2014 / SA 8000:2014 Awareness and Internal Auditor
Tp. Hồ Chí Minh Thời gian:
|__N/A
|__N/A
Hình thức:
|__N/A
|__N/A
DANH SÁCH
Chi tiết
Chi tiết
Quản lý chuỗi cung ứng / Supply Chain Management Hà Nội Thời gian: Hình thức: DANH SÁCH
Quản lý rủi ro / Risk Management - ISO 31000
|__Khóa đào tạo ISO 31000:2018 / ISO 31000:2018 Introduction
Hà Nội Thời gian:
|__N/A
Hình thức:
|__N/A
DANH SÁCH
Chi tiết
Kinh doanh liên tục / Business Continuity - ISO 22301
|__Khóa đào tạo Đánh giá viên nội bộ ISO 22301:2019 / ISO 22301:2019 Awareness and Internal Auditor
|__Khóa đào tạo Thực hiện Hệ thống Quản lý Kinh doanh Liên tục theo tiêu chuẩn ISO 22301
|__Khóa Huấn luyện Quản lý Kinh doanh Liên tục theo tiêu chuẩn ISO 22301
Hà Nội Thời gian:
|__N/A
|__N/A
|__N/A
Hình thức:
|__Offline
|__N/A
|__N/A
DANH SÁCH
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Khóa đào tạo An toàn sức khỏe nghề nghiệp / Occupational Health & Safety - ISO 45001
|__Khóa đào tạo Chuyên viên quản lý ATVSLĐ
|__Khóa đào tạo thực hành, áp dụng Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001
|__Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ theo ISO 45001:2018/ ISO 45001:2018 Internal Auditor
|__Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL AT&SKNN theo ISO 45001:2018/ ISO 45001:2018 Lead Auditor
|__Khóa đào tạo chuyển đổi Chuyên gia đánh giá nội bộ và Chuyên gia đánh trưởng OHSAS 18001:2007 sang tiêu chuẩn ISO 45001:2018
Hà Nội Thời gian:
|__Từ 14-18/9/2021 (5 ngày)
|__NGày 28,29,30/9/2021
|__Ngày 9,10,11/9/2021
|__N/A
|__N/A
Hình thức:
|__Online
|__Online
|__Offline
|__N/A
|__N/A
DANH SÁCH
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết