0976.389.199
KHÓA ĐÀO TẠO ISO 14001:2015

KHÓA ĐÀO TẠO ISO 14001:2015

Khóa đào tạo về Quản lý môi trường theo ISO 14001

Có lợi thế cạnh tranh và sự ghi nhận quốc tế với hệ thống quản lý môi trường (HTQLMT). Xây dựng lòng tin của khách hàng trước việc cam kết của bạn đối với việc quản lý sự ảnh hưởng tới môi trường như một khía cạnh thiết yếu đối với những thành công của doanh nghiệp.

Đáp ứng tiêu chuẩn chính sách HTQLMT mới nhất và lợi ích từ phương án cấu trúc đối với việc đạt được những mục tiêu môi trường. Với một HTQLMT theo ISO 14001 bạn có thể cắt giảm chi phí và việc sử dụng nhiên liệu thông qua những quá trình đã được sắp xếp và tối thiểu hóa rủi ro của những tai nạn môi trường. Với sự nhận thức về HTQLMT tăng lên trong tổ chức của bạn, bạn có thể đạt được những tiêu chuẩn vận hành cao nhất.

Tất cả những khóa học đào tạo của ISOCERT sử dụng công cụ học tập gia tăng bao gồm tổng hợp của những bài giảng, hội thảo và những bài học tương tác để đảm bảo rằng bạn có thể hiểu toàn bộ vấn đề của bài học.

Hãy chọn từ danh sách những khóa học đào tạo hữu ích về quản lý môi trường ISO 14001 của chúng tôi. Những khóa học này có thể được đo sẵn cho nhu cầu của bạn và phân phối trực tuyến hoặc thông qua chương trình công cộng.


» Đào tạo trong công ty

Bạn có thể chọn bất cứ khóa đào tạo nào trong danh sách tổng quát của chúng tôi và yêu cầu cho mục tiêu của tổ chức của bạn. Những chuyên gia của chúng tôi sẽ dành thời gian để hiểu bản chất của công ty bạn và những nhu cầu học tập cần thiết để chúng tôi có thể cung cấp một chương trình đào tạo riêng cho bạn

Tìm hiểu thêm về lịch khai giảng các khóa đào tạo tại công ty

» Khóa học công cộng

Tất cả những khóa đào tạo tại trung tâm của ISOCERT sử dụng phương pháp học gia tăng bao gồm những bài giảng, bài tập và những bài học tương tác để đảm bảo bạn hiểu toàn bộ vấn đề chủ đề.

Lịch khai giảng các khóa đào tạo cộng đồng của ISOCERT

» Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ về Chất lượng, Môi trường, Sức khỏe nghề nghiệp và an toàn (QEHS)

Đạt được những thành tựu nổi bật trong 3 hệ thống quản lý -  Chất lượng, Môi trường, Sức khỏe nghề nghiệp và an toàn 

 

Tiết kiệm thời gian và tiền bạc từ việc tham gia cả ba khóa học đánh giá viên nội bộ một cách riêng lẻ

Xem chi tiết về Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ về Chất lượng, Môi trường, Sức khỏe nghề nghiệp và an toàn (QEHS)

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Hotline: 0976389199  hoặc tổng đài: 1900 636 538 

Email: contacts@isocert.org.vn >

YÊU CẦU BÁO GIÁ >

 
icon zalo
ajax-loader