0976.389.199
XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU
 • Công ty có hệ thống chiến lược thương hiệu giúp định vị trên thị trường và cạnh tranh.
 • Có thông điệp thương hiệu gắn kết, nội dung nhất quán để thu hút khách hàng.

Khi nói đến chiến lược thương hiệu, chỉ cần có một vài gạch đầu dòng về những gì bạn muốn làm là chưa đủ. Các thương hiệu ngày nay cần cả sự hiểu biết thấu đáo về lý do tại sao họ chọn một số chiến lược nhất định và một phác thảo chi tiết về chiến lược của họ sẽ như thế nào.

Tại sao?

Bởi vì bạn càng chi tiết hóa chiến lược xây dựng thương hiệu của mình, thì bạn càng dễ dàng thành công khi thực hiện những chiến lược đó. Xây dựng một chiến lược thương hiệu sẽ giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, tăng lợi thế cạnh tranh với các công ty cung cấp cùng loại sản phẩm. Một chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu bài bản sẽ tạo ấn tượng tích cực với khách hàng và đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp:

 • Khẳng định thương hiệu
 • Tăng độ nhận biến
 • Tăng lợi thế cạnh tranh
 • Tăng giá trị thương hiệu
 • Mở rộng thị trường
 • Thu hút khách hàng trung thành.

Với những lợi ích to lớn từ việc xây dựng và phát triển chiến lược thương hiệu, các chuyên gia của ISOCERT đã nghiên cứu và phát triển khóa học đào tạo về “Xây dựng chiến lược thương hiệu” nhằm cung cấp các giải pháp cho các doanh nghiệp.

Nội dung khóa học:

 1. Đánh giá thực trạng doanh nghiệp: Thị trường, khách hàng, SWOT,...
 2. Mục tiêu của doanh nghiệp: Doanh thu, thị phần, quy mô,...
 3. Tạo thông điệp phù hợp.
 4. Xác định mục tiêu của thương hiệu
 • Thương hiệu của tôi đại diện cho điều gì?
 • Khách hàng lý tưởng của tôi là ai?
 • Đối thủ của tôi là ai?
 • Tại sao khách hàng tin tưởng thương hiệu của bản? Thương hiệu của bạn đem lại gì cho họ?
 • Câu chuyện đằng sau lý do tại sao thương hiệu của tôi được tạo ra là gì?
 1. Nghiên cứu thị trường mục tiêu
 • Muốn nghiên cứu thị trường mục tiêu bạn phải hiểu khách hàng của bạn thực sự là ai và điều gì sẽ thu hút họ?
 1. Xây dựng thương hiệu và truyền tải thông điệp:
 • Thiết lập nhãn hàng.
 • Triển khai kế hoạch thiết kế hệ thống nhận diện.
 • Thiết kế triển khai các chương trình truyền thông.
 1. Xây dựng chiến lược thương hiệu dài hạn:
 • Phân tích thị trường, khách hàng mục tiêu để lập kế hoạch xây dựng chiên lược thương hiệu dài hạn.
 • Thiết kế thương hiệu, định vị, tái định vị thương hiệu.
 • Lựa chọn chiến lược thương hiệu, quảng bá, đo lường giá trị thương hiệu, nâng cao giá trị thương hiệu.

Sau khi kết thúc khóa học đào tạo “xây dựng chiến lược thương hiệu” của ISOCERT, quý khách hàng sẽ nhận được thêm các giá trị sau:

 • Công ty có hệ thống chiến lược thương hiệu giúp định vị trên thị trường và cạnh tranh.
 • Có thông điệp thương hiệu gắn kết, nội dung nhất quán để thu hút khách hàng.