0976.389.199
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
 • Hiểu và nắm được các nguyên tắc trong quản trị.
 • Cung cấp các công cụ để Donah nghiệp quản trị hiệu quả.
 • Giúp Doanh nghiệp của bạn xây dựng được hệ thống quản lý phù hợp, giúp quá trình tự động hóa doanh nghiệp, cắt giảm được các chi phí sai hỏng hoặc lãng phí thời gian.
 • Giúp Doanh nghiệp của bạn tận dụng tối ưu các nguồn lực sẵn có để phát triển.
 • Giúp cho nhân viên hay cấp quản lý của Doanh nghiệp bạn hoạt động đúng kỳ vọng

Lợi nhuận, uy tín, mức độ phát triển…. các yếu tố này, dù là ở doanh nghiệp nào cũng luôn luôn đóng vai trò quan trọng và luôn luôn phụ thuộc vào việc quản trị trong doanh nghiệp.

Vậy quản trị doanh nghiệp là gì? mà sao quan trọng vậy. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực đào tạo Doanh nghiệp, ISOCERT sẽ cùng tìm hiểu vấn đề này ở khía cạnh thực tế và đơn giản nhất.

Khái niệm quản trị doanh nghiệp: là dùng mọi phương pháp để hoạch định , tổ chức – triển khai, kiểm tra – giám sát và điều chỉnh các hoạt động của doanh nghiệp. Quá trình quản trị, tất cả các nguồn lực sẽ được sử dụng để nhằm đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp trong các giai đoạn nhất định (có thể là mục tiêu tăng trưởng, mục tiêu thị trường, mục tiêu sản xuất, mục tiêu chất lượng sản phẩm…).

Ở khía cạnh khác Quản trị doanh nghiệp còn là sự phối hợp các hoạt động thành một thể thống nhất hay còn gọi là hệ thống như quản trị tổ chức và nguồn lực, quản trị kinh doanh - maketing - bán hàng; quản trị tài chính - kế toán trong doanh nghiệp và quản trị hoạt động vận hành – khoa học công nghệ - những hoạt động chuyên ngành, chuyên sâu của doanh nghiệp cùng những hoạt động quản trị khác để thực hiện mục tiêu và đạt được mục tiêu đã định. Quản trị doanh nghiệp sẽ đem lại rất nhiều lợi ích như:

 • Nhân viên và quản lý hoạt động đúng khả năng, đúng kỳ vọng.
 • Các bộ phận, phòng ban phối hợp đồng bộ, hoàn thành nhiệm vụ nhanh.
 • Công tác quản lý doanh nghiệp dễ dàng hơn, giảm bớt thời gian lãng phí.
 • Nguồn lực, dòng tiền, và những cơ hội được sử dụng và lợi dụng một cách tối ưu,…

 Hiểu được những mong muốn cũng như nhu cầu của doanh nghiệp, ISOCERT đã xây dựng chương trình đào tạo quản trị doanh nghiệp với nội dung cơ bản như sau:

1. Tầm quan trọng của việc quản trị doanh nghiệp theo hệ thống.

- Phân biệt Hệ thống Quản trị doanh nghiệp (Corporate Management System) và Hệ thống Quản lý chất lượng (Quality Management System) (ISO)

- Cẩm nang Quản trị: Vai trò và Ý nghĩa đối với hoạt động Doanh nghiệp

- Cấu trúc của Cẩm nang Quản trị Doanh nghiệp: Cẩm nang Pháp lý, Cẩm nang Quy định Quy chế,...

2. Các khái niệm và bộ công cụ quản trị doanh nghiệp

- Các khái niệm: Quy chế, Quy định, Quy trình, Tiêu chuẩn, Hướng dẫn, Biểu mẫu, SOP,...

- Phương pháp quy hoạch cấu trúc Hệ thống Quản trị Doanh nghiệp

- Thực hành quy hoạch và cấu trúc Quản trị Doanh nghiệp (của học viên), phân tích ví dụ tình huống thực tế

3. Thiết lập, ban hành quy chế quản trị nội bộ

- Các bước thực hiện xây dựng Cẩm nang Quản trị

- Quy định về hệ thống Quản trị Văn bản nội bộ: Phân tầng, Thể thức, Biểu mẫu, Nguyên tắc Mã hóa,…

- Bộ mẫu các văn bản Quy định, Quy trình, Hướng dẫn,...

- Chọn mẫu thực hành xây dựng

4. Phương pháp tối ưu hệ thống quản trị doanh nghiệp

- Hệ thống lưu trữ và quản lý Cẩm nang Quản trị

- Quản lý truy cập và ứng dụng: Data server, hoạt động Đào tạo và định kỳ thi đánh giá, Infographic, ….

- Nguyên tắc về Cải tiến liên tục hệ thống Cẩm nang Quản trị

Với khóa đào tạo Quản trị doanh nghiệp do ISOCERT tổ chức, Quý khách hàng sẽ nhận được thêm các giá trị như:

 • Hiểu và nắm được các nguyên tắc trong quản trị.
 • Cung cấp các công cụ để Donah nghiệp quản trị hiệu quả.
 • Giúp Doanh nghiệp của bạn xây dựng được hệ thống quản lý phù hợp, giúp quá trình tự động hóa doanh nghiệp, cắt giảm được các chi phí sai hỏng hoặc lãng phí thời gian.
 • Giúp Doanh nghiệp của bạn tận dụng tối ưu các nguồn lực sẵn có để phát triển.
 • Giúp cho nhân viên hay cấp quản lý của Doanh nghiệp bạn hoạt động đúng kỳ vọng…

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi _ ISOCER để được tư vấn và giúp bạn đăng ký được các khóa học phù hợp nhất với Doanh nghiệp và nhu cầu của bạn.

ISOCERT luôn luôn đồng hành vì sự phát triển thịnh vượng của Quý khách hàng.