0976.389.199
KHÓA ĐÀO TẠO ISO 27001:2013

KHÓA ĐÀO TẠO ISO 27001:2013

Dấu chân điện tử tiếp tục mở rộng theo cấp số nhân bởi những tổ chức ngày nay lưu trữ nhiều thông tin về cá nhân hơn cũng như ghi chép nhiều hơn về việc tương tác của chúng ta. Quản lý các thông tin được lưu trữ, chia sẻ, truy cập và kiểm soát rất rắc rối, phức tạp và rủi ro cao.

Rủi ro không bị giới hạn bởi vùng miền điện tử hoặc bởi vì việc vi phạm không mong muốn có thể xảy ra như những hình ảnh thông tin nhạy cảm bị chụp lại bởi báo chí và bị công khai, từ những thiết bị cá nhân bị mất hoặc đánh cắp.

Các tổ chức ngày nay cần được trang bị để quản lý an ninh thông tin hoặc rủi ro đi kèm với chính họ với các tội danh, tội phạm và trách nhiệm.


ISO 27001 là gì?

ISO 27001:2013 là tiêu chuẩn quốc tế hiện thời đưa ra các yêu cầu cho việc thiết lập, thực hiện và cải tiến thường xuyên Hệ thống quản lý an ninh thông tinISO 27001 đưa ra các yêu cầu đối với các tổ chức đang tìm cách thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý an toàn thông tin. Khuôn khổ này đóng vai trò là kim chỉ nam hướng tới việc liên tục xem xét tính an toàn đối với thông tin, dữ liệu của bạn, điều này sẽ thể hiện độ tin cậy và gia tăng giá trị cho các dịch vụ mà tổ chức của bạn cung cấp.


Tại sao Bảo mật Thông tin lại quan trọng đối với bạn?

ISO 27001 hỗ trợ bạn hiểu các phương pháp tiếp cận thực tế liên quan đến việc triển khai Hệ thống quản lý an toàn thông tin nhằm duy trì tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn có của thông tin bằng cách áp dụng quy trình quản lý rủi ro. Do đó, việc triển khai hệ thống quản lý an toàn thông tin tuân thủ tất cả các yêu cầu của ISO/IEC 27001 cho phép các tổ chức của bạn đánh giá và xử lý các rủi ro an toàn thông tin mà họ phải đối mặt.

Các cá nhân/doanh nghiệp được chứng nhận ISO/IEC 27001 sẽ chứng minh rằng họ có kiến ​​thức chuyên môn cần thiết để hỗ trợ các tổ chức thực hiện các chính sách và thủ tục an toàn thông tin phù hợp với nhu cầu của tổ chức và thúc đẩy cải tiến liên tục hệ thống quản lý và hoạt động của tổ chức.

Hơn nữa, bạn cũng sẽ có thể chứng minh rằng bạn và doanh nghiệp có các kỹ năng cần thiết để hỗ trợ quá trình tích hợp hệ thống quản lý an toàn thông tin vào các quy trình của tổ chức và đảm bảo rằng đạt được các kết quả dự kiến.


Lợi ích của Quản lý An ninh Thông tin ISO/IEC 27001
Chứng chỉ ISO 27001 của ISOCERT sẽ chứng minh rằng doanh nghiệp có:


Đối tượng tham dự

Khóa học Thực chiến “Hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO 27001:2013” được ISOCERT thiết kế dành cho tất cả các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp quan tâm đến vấn đề Bảo mật an toàn thông tin.

Điều kiện tiên quyết: Sẽ hữu ích hơn nếu bạn có đọc trước tiêu chuẩn ISO 27001:2013 khi tham gia khóa học.

Khóa học chúng tôi tuân theo cấu trúc có thể giúp bạn làm quen với tiêu chuẩn trong khóa đào tạo các yêu cầu đối với việc thực hiện ISMS trong một tổ chức. Để kiểm tra HTQL An toàn thông tin có phù hợp với tiêu chuẩn hay không, chúng tôi có thể hướng dẫn bạn đánh giá hoặc lãnh đạo một nhóm để thực hiện đánh giá. 

 


► Trở thành Chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống quản lý An toàn thông tin (ISMS) theo ISO/IEC 27001:2013 

Thông qua việc kết hợp giữa thực hành, bài tập nhóm và đóng vai trò, bạn có thể đạt được mọi thứ bạn cần để hiểu hơn về việc đánh giá ISMS nên tiến hành như thế nào bao gồm cả việc thực hiện đánh giá bên thứ hai và thứ ba.

Tìm hiểu thêm

► Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 27001 (ISMS)

Chúng tôi sẽ đưa ra phương pháp giúp bạn quản lý toàn bộ quá trình từ khi bắt đầu đánh giá đến khâu báo cáo về đánh giá và tiến hành theo dõi hệ thống.

Tìm hiểu thêm


Tài liệu tham khảo liên quan ISO 27001

Hãy xem các tài liệu hỗ trợ cho bạn trên cuộc hành trình tiêu chuẩn ISO 27001:

Hướng dẫn tiêu chuẩn ISO 27001 (PDF) >

Tính năng và lợi ích của ISO 27001(PDF) >

Danh mục tự đánh giá ISO 27001 (PDF) >

Xem các nguồn lực có sẵn >


Làm cách nào để tôi bắt đầu với Đào tạo ISO/IEC 27001?

Nếu bạn và doanh nghiệp đang quan tâm đến việc mở rộng kiến thức và nâng cao kỹ năng của bạn về Bảo mật thông tin, các chuyên gia của ISOCERT luôn sẵn sàng hỗ trợ quá trình chứng nhận và giúp bạn có được Chứng chỉ được chứng nhận ISO 27001 của ISOCERT.


Liên hệ với chúng tôi

Chuyên gia đào tạo của chúng tôi sẽ rất sẵn lòng được lắng nghe về nhu cầu của bạn.

Số điện thoại: 0976 389 199

Email: contacts@isocert.org.vn

 

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Hotline: 0976389199  hoặc tổng đài: 1900 636 538 

Email: contacts@isocert.org.vn >

YÊU CẦU BÁO GIÁ >

 
 

 

icon zalo
ajax-loader