0976.389.199
KHÓA ĐÀO TẠO ISO 13485:2016

KHÓA ĐÀO TẠO ISO 13485:2016

Khóa đào tạo về Quản lý Trang thiết bị y tế theo ISO 13485

Tìm hiểu cách thiết kế và phát triển các thiết bị y tế theo các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế như ISO 13485, làm thế nào để đáp ứng cũng như tuân theo những yêu cầu quy định của chỉ thị về thiết bị y tế, chúng tôi đưa ra một loạt các khóa học chuyên môn.

Các chuyên gia của chúng tôi là những nhà lãnh đạo trong ngành đã đào tạo hàng trăm công ty thiết bị y tế, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng bạn sẽ được học từ những người tốt nhất.

 


Nhận thức chung về khóa đào tạo ISO 13485

Tìm hiểu thêm »


Hướng dẫn triển khai và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng Trang thiết bị y tế ISO 13485:2016

Khóa học này được thiết kế để cung cấp cho học viên kiến ​​thức và các bước thực hiện quy trình, giúp họ triển khai áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của ISO 13485: 2016. Khóa học giới thiệu các khái niệm cần thiết để hiểu, phát triển và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng.

Tìm hiểu thêm »


Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 13485:2016

Khóa học chuyên sâu này dành cho các chuyên gia chất lượng về trang thiết bị y tế nhằm xây dựng kiến ​​thức về ISO 13485:2016 và đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng trong tổ chức của mình.

Tìm hiểu thêm »


Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485:2016

Khóa học này giải thích các nguyên tắc và hướng dẫn thực hành đánh giá hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả theo ISO 13485:2016 và ISO 19011 về “Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý”.

Tìm hiểu thêm »


Khóa đào tạo ISO 14971:2019 về Yêu cầu quản lý rủi ro đối với trang thiết bị y tế

Khóa học này được thiết kế để cung cấp cho bạn sự hiểu biết về ISO 14971:2019 và tác động của nó đối với việc thiết kế, phát triển, sản xuất và vòng đời của các thiết bị y tế.

Tìm hiểu thêm »

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Hotline: 0976389199  hoặc tổng đài: 1900 636 538 

Email: contacts@isocert.org.vn >

YÊU CẦU BÁO GIÁ >

 

 

icon zalo
ajax-loader