0976.389.199
KHÓA ĐÀO TẠO ISO 9001:2015

KHÓA ĐÀO TẠO ISO 9001:2015

Các khóa đào tạo về Quản lý chất lượng theo ISO 9001

Đào tạo về ISO 9001 với các chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn hệ thống quản lý chất lượng là gì, cách triển khai hệ thống và cách đánh giá hệ thống của bạn.
Bạn có thể cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và giữ cho khách hàng tự tin với một trong các khóa đào tạo về Quản lý chất lượng theo ISO 9001 của chúng tôi.

Có được sự tự tin để đánh giá một cách có hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng theo các kỹ thuật thực hành tốt nhất được quốc tế công nhận.


Tối ưu hóa kỹ năng đánh giá của bạn với tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được quốc tế công nhận và nâng cao năng lực đánh giá nội bộ của bạn.


- Có được sự hiểu biết chi tiết về các thuật ngữ, định nghĩa và yêu cầu chính của ISO 9001:2015 và cách tiêu chuẩn này có thể giúp tổ chức của bạn đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

- Cung cấp cho bạn hướng dẫn và kinh nghiệm thực tế trong việc lập kế hoạch, thực hiện, báo cáo và theo dõi đánh giá nội bộ khi giám sát tính hiệu lực và sự phù hợp của Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001).


---------------------------------

Các khóa học bạn nên tìm hiểu thêm:

Đào tạo về Lean Six Sigma

 

Học cách giữ cho các quy trình kinh doanh của bạn tinh gọn và nâng cao sự hài lòng của khách hàng với các khóa đào tạo Lean Six Sigma của chúng tôi. 

THAM DỰ NGAY >


Cải tiến Kinh doanh

 

ISOCERT cung cấp cho công ty các khóa đào tạo Cải tiến Kinh doanh và hỗ trợ một loạt các phương pháp cải tiến kinh doanh. 

THÔNG TIN CHI TIẾT >


Quản lý môi trường

 

 

Đạt được sự công nhận quốc tế với Hệ thống Quản lý Môi trường theo ISO 14001 và đáp ứng các yêu cầu chính sách mới nhất.  

XEM CHI TIẾT KHÓA ĐÀO TẠO >


Đào tạo Kỹ năng đánh giá

 

 

Nâng cao kỹ năng đánh giá của bạn và phát triển sự nghiệp của bạn với hàng loạt các khóa đào tạo kỹ năng đánh giá vô cùng hữu hiệu của chúng tôi. 

THÔNG TIN CHI TIẾT >

 

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Hotline: 0976389199  hoặc tổng đài: 1900 636 538 

Email: contacts@isocert.org.vn >

YÊU CẦU BÁO GIÁ >

 
 

 

icon zalo
ajax-loader