0976.389.199
Giáo dục

Giáo dục

Đặt mình vào bức tranh toàn cầu hóa, giáo dục Việt Nam vừa phải nhập cuộc thay đổi vừa phải biết mình là ai để không rập khuôn vội vã. Làm thế nào để vượt qua làn sóng cách mạng 4.0, nắm bắt cơ hội hay là đón đầu thách thức nâng cao chất lượng? 

Sự phát triển của các Tiêu chuẩn quản lý chất lượng nói chung và quản lý chất lượng cho ngành Giáo dục nói riêng được phát triển như một bước tiến mới cho quy trình quản lý các Hệ thống giáo dục. Trở thành một chuẩn mực để áp dụng, thực hành và theo dõi, đo lường, hướng tới nâng cao chất lượng nền Giáo dục nước nhà.

icon zalo
ajax-loader