0976.389.199
XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ
 • Công ty cơ cấu tổ chức rõ ràng, phân công mô tả công việc chức năng nhiệm vụ rõ ràng giúp sự phối hợp giữa các phòng ban nhịp nhàng.
 • Công ty có hệ thống quy trình, quy định, hướng dẫn công việc cụ thể.
 • Toàn thể CBCNV Công ty sẽ hiểu rõ và đồng lòng thực hiện mục tiêu chung của công ty
 • Tạo cho công ty tư duy mới và ý thức trách nhiệm cao, chủ động triển khai công việc

Trong một doanh nghiệp, mỗi phòng ban giống như một mắt xích kết thành hệ thống, một mắt xích làm việc không hiệu quả sẽ kéo theo sự phá vỡ hoặc trì trệ hoạt động của doanh nghiệp. Bởi vậy việc xây dựng một hệ thống quản lý trong doanh nghiệp là vô cùng quan trọng và đem lại nhiều lơi ích:

 • Giúp cấp quản lý giải quyết công việc nhanh gọn để đạt được mục tiêu.
 • Giúp Quản lý và nhân viên công ty làm việc có hệ thống, chủ động hơn trong công việc
 • Giúp tất cả các nhân viên phối hợp nhịp nhàng hơn trong công việc
 • Khi hệ thống quản lý được áp dụng sẽ không còn cảnh “Cầm tay chỉ việc” xảy ra trong công ty.
 • Khi hệ thống quản lý được áp dụng sẽ không còn chồng chéo trách nhiệm trong công việc.

Hệ thống quản lý được ISOCERT đào tạo hướng dẫn xây dựng cho doanh nghiệp tại Việt Nam bao gồm tất cả các chính sách, quy định, quy trình để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả. Phương pháp này được sử dụng cho tất cả các doanh nghiệp không phân biệt quy mô, lĩnh vực kinh doanh.

Nội dung đào tạo:

 1. Phân tích mục tiêu và định hướng của Lãnh đạo trong Công ty
 • Phân tích định hướng và mục tiêu của Lãnh đạo trong công ty
 • Phân tích chức năng nhiệm vụ phòng ban
 • Phân tích hệ thống công việc của nhân viên
 1. Phỏng vấn quản lý phòng ban
 • Phỏng vấn chức năng và tuyến công việc
 • Phỏng vấn mối quan hệ công việc.
 • Phỏng vấn công việc hiện tại của nhân viên.
 1. Xây dựng hệ thống quản lý
 • Xây dựng chính sách quản lý
 • Xây dựng các quy định trong điều hành Công ty
 • Xây dựng quy trình hướng dẫn công việc

Sau khi kết thúc khóa học đào tạo “xây dựng hệ thống quản lý “của ISOCERT, quý khách hàng sẽ nhận được thêm các giá trị sau:

 • Công ty cơ cấu tổ chức rõ ràng, phân công mô tả công việc chức năng nhiệm vụ rõ ràng giúp sự phối hợp giữa các phòng ban nhịp nhàng.
 • Công ty có hệ thống quy trình, quy định, hướng dẫn công việc cụ thể.
 • Toàn thể CBCNV Công ty sẽ hiểu rõ và đồng lòng thực hiện mục tiêu chung của công ty
 • Tạo cho công ty tư duy mới và ý thức trách nhiệm cao, chủ động triển khai công việc